Bijeenkomst

Nationale Netwerkconferentie POP3

Het thema dit jaar is: Wat een boer niet kent, weet ’ie niet – over kennisdelen op het boerenerf. Het Regiebureau POP zorgt voor een dagvullend, verrassend en inspirerend programma, met voldoende ruimte voor ontmoeten.

Organisator Regiebureau POP
Datum

do 7 november 2019 09:00 tot 16:00

Locatie De Veerensmederij, Soesterweg 330 in Amersfoort

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is in een fase gekomen, waarin de resultaten van POP3-projecten zichtbaar worden. Ook is inmiddels heel wat onderzoek gedaan en ervaring en kennis opgebouwd over plattelandsontwikkeling.

Kijkend naar de toekomst en het Nationaal Strategisch Plan (NSP), staan we nu voor de uitdaging om dat wat we geleerd hebben te vertalen naar de praktijk én mee te nemen in het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid. Dat lukt ons alleen als we elkaar kennen, weten te vinden en benutten. De Netwerkconferentie POP3 op 7 november vormt daarvoor een uitstekende gelegenheid.

Programma

 • 09.00: Ontvangst met koffie en thee
 • 10.00: Opening
 • 10.45: Joris Lohman over kennisdelen in tijden van transitie. Joris Lohman is directeur van Food Hub.
 • 11.30: Workshopronde 1
 • 12.45: Lunch
 • 13.30: ‘Intermezzo’ met Ad Tabak en Ger de Peuter over de
  overgangsjaren tussen POP3 en het Nieuwe GLB. Ad Tabak werkt als
  Programmamanager Nationaal Strategisch Plan (NSP) bij het ministerie van
  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ger de Peuter is directeur
  van het Regiebureau POP.
 • 14.15: Workshopronde 2
 • 15.30: Plenaire afsluiting
 • 16.00: Netwerkborrel