Bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid

In veel projecten wordt kennis op het gebied van plantgezondheid ontwikkeld. Projecten met subsidie van de Topsectoren, POP3 of Horizon 2020. Ook zijn er projecten die zorgen dat de kennis zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast. Dit is allemaal van belang voor een duurzame land- en tuinbouw en het inkomen van boer en tuinder.

Organisator Netwerk Platteland
Datum

wo 18 maart 2020

Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

r gebeurt veel. Daardoor bestaat de behoefte aan meer verbinding tussen de activiteiten en gezamenlijke ontwikkeling. Vandaar de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid. Centraal in de bijeenkomst staat de ontwikkeling en praktijktoepassing van kennis rond vier thema’s:

  • Waarneming en Beslissings Ondersteunende Systemen
  • Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk
  • Biodiversiteit
  • Bodempathogenen

De bijeenkomst is op uitnodiging. Als u niet uitgenodigd bent en wel interesse hebt om deel te nemen, kunt u contact opnemen met Kees Anker..