Webinar

OBN Webinar Natte Dooradering: biodiversiteit in sloten veenweidegebied

Nederland kent een uitgebreid netwerk van natte dooradering in het landschap bestaande uit ruim 300.000 km aan sloten. In het agrarisch gebied staan soorten onder zware druk, maar hoe staat het precies met de biodiversiteit in die sloten? Omgevingskenmerken van ANLb-doelsoorten en KRW-indicatorsoorten (macrofauna, waterplanten) worden nader onder de loep genomen in een uitgebreide regressie-analyse en gecombineerd met kansenkaarten en hotspotkaarten. Methode en resultaten worden gekoppeld aan praktische beheeradviezen. Aanbevelingen komen aan de orde voor boeren, collectieven, waterschappen, provincies en terreinbeheerders. Dit webinar is voor iedereen die geïnteresseerd is in het slootleven.

Organisator Kennisnetwerk OBN
Datum

di 15 juni 2021 16:00 tot 17:15

Locatie Online

Programma:

15:45 uur digitale inloop

16:00 uur start Webinar Natte dooradering: biodiversiteit in sloten veenweidegebied:

 • Lezing Methode en resultaten (Henk Sierdsema, Sovon Vogelonderzoek Nederland)
 • Lezing Synthese, conclusies en aanbevelingen (Ronald Zollinger, RAVON)
 • Ruimte voor vragen

  17:15 uur einde Webinar.

  Sprekers: Henk Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek Nederland) en Ronald Zollinger (RAVON); bijgestaan voor vragen door projectteamleden van B-WARE, WUR, FLORON en Vlinderstichting.

  Meer informatie.

  De deelname link wordt na het inschrijven verzonden.