Webinar

OBN Webinar: Plastic in Rivieren

Het Deskundigenteam Rivierenlandschap organiseert een Webinar over Plastic in Rivieren. Er wordt ingegaan op de huidige kennis en onderzoek over plastic in rivieren, de doorwerking in ecosystemen en er komen oplossingsrichtingen aan de orde.

Organisator Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit
Datum

di 28 september 2021 16:00 tot 17:00

Aanleiding is dat bij visonderzoek van Rijkswaterstaat vaak meer plastic dan vis werd gevangen. Ook beheerders maken zich meer en meer zorgen over de hoeveelheid plastic in de rivieren.

Programma en sprekers:

  • Frank Collas (Radboud Universiteit Nijmegen) laat de resultaten van de plastic monitoring in de waterkolom van de Rijntakken zien en schetst daarnaast het bredere kader over de ecologische effecten van plastic in rivieren en het onderzoek dat ernaar gedaan wordt.
  • Margriet Schoor (adviseur waterkwaliteit en ecologie - Rijkswaterstaat Oost Nederland) gaat in op de werkzaamheden van Rijkswaterstaat m.b.t. plastic in rivieren en de weg naar een monitoringsprogramma. Ook beantwoordt zij de vraag waar het plastic vandaan komt en geeft suggesties hoe je als consument kan bijdragen aan de oplossing van deze problematiek.