Bijeenkomst

Onderwijsdag natuurinclusieve landbouw Alkmaar

Het programma bestaat uit een plenaire start gevolgd door een aantal parallelle tafelsessies. De wiki natuurinclusieve landbouw van het GroenKennisNet zal als leidraad dienen voor het programma. We gaan de wiki vervolmaken tot een bruikbaar levend document voor alle docenten! Deze middag gaat u ook zelf aan de slag.

Organisator Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein.
Datum

di 7 april 2020 14:00 tot 18:00

Locatie Clusius College Alkmaar

Programma

 • 14:00 Inloop met koffie en thee
 • 14:30 Welkom en inleiding
 • 14:45 Gesprek tussen ondernemers
 • 15:15 WikiWerkt NIL
 • 15:30 Korte pitch tafelsessies, koffie en thee
 • 15:45 Tafelsessies
  Tafelsessie 1 Wat is biodiversiteit en wat moet ik er mee?
  Tafelsessie 2 Kruiden in t gras: een plus voor boer en biodiversiteit?!
  Tafelsessie 3 Natuurinclusieve maatregelen akkerbouw en loonwerk
  Tafelsessie 4 Bodembattle o.l.v. NAJK
  Tafelsessie 5 Stappen in het verdienmodel van de ondernemer
 • 17:00 Project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG) nog onder voorbehoud
 • 17.30 Afsluiting
 • 18:00 Soep, broodje en drankje