Bijeenkomst

Onderwijsdag natuurinclusieve landbouw Den Bosch

Save the date, nadere informatie volgt

Organisator Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein.
Datum

do 9 april 2020

Locatie Alkmaar