Webinar

Online Congressessie: Geur en de Omgevingswet - Particuliere huishoudens

Het Landelijke Geurcongres kan dit jaar vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. Hopelijk lukt dat in het voorjaar van 2021 wel.

Organisator VVM netwerk van milieuprofessionals
Datum

do 24 september 2020 15:30 tot 17:00

Locatie Online

De sectie Lucht heeft besloten om aan het actuele onderwerp Geur en de Omgevingswet wel aandacht te besteden via 3 online sessies voor de 3 sectoren die in Nederland veel stankoverlast veroorzaken. Voor die 3 sectoren, de industrie, de veeteelt en de particuliere huishoudens, zijn heel verschillend beleid, wetgeving en uitvoering beschikbaar om de stankoverlast te verminderen. Daarom wordt dit onderwerp in 3 sessies behandeld.

  • Op 15 september gaat Annelies Uijtdewilligen (het Informatiepunt Omgevingswet, onderdeel van Rijkswaterstaat WVL) een uitleg geven over de Omgevingswet in de veeteelt. 
  • Op 22 september gaat Rommy Ytsma (het Informatiepunt Omgevingswet, onderdeel van Rijkswaterstaat WVL) de wijzigingen in de Omgevingswet voor de sector industrie toelichten.
  • Op 24 september geven Carla Anzion (Anzion Advies, milieu en management) en Sandra Anzion (Anzion juridisch advies, omgevings- en bestuursrecht) een presentatie over stankoverlast door de sector particuliere huishoudens en de mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden om stankoverlast te verminderen.

Programma

15:30   Inloggen

16:00   Welkom en introductie door sectie Lucht

16:05   Presentatie door Carla Anzion (Anzion Advies, milieu en management) en Sandra Anzion (Anzion juridisch advies, omgevings- en bestuursrecht): de particulier als bron van stankoverlast

16:45  Vragen en discussie met deelnemers en spreker

17:00   Einde online sessie

Kosten

€ 20,-   Reguliere deelnemers
€ 10,-   VVM-leden
€ 10,-   Studenten, geen lid
gratis    Studentleden