Symposium

Online Symposium Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!

De biodiversiteit staat ernstig onder druk. Bijzonder alarmerend is dat steeds meer bekend wordt dat ook gewone plant- en diersoorten sterk achteruit gaan. Er is iets fundamenteel mis met de kwaliteit van ons landschap. Vogelbescherming Nederland heeft daarom het concept "Basiskwaliteit Natuur" geïntroduceerd.

Organisator Vogelbescherming Nederland
Datum

wo 21 april 2021 09:45 tot 16:45

Locatie Online

Basiskwaliteit is die toestand van een landschap waarbij de voor dat landschap karakteristieke soorten algemeen zijn en blijven. De bepalende factoren zijn het milieu, de inrichting en het beheer & gebruik.

Met dit symposium wil Vogelbescherming de kwaliteit van onze leefomgeving in het hart van het Nederlandse beleid plaatsen. Basiskwaliteit Natuur is een voorwaarde voor herstel van de biodiversiteit en een bouwsteen voor het Deltaplan Biodiversiteit.

Momentum - Samenleving staat op kruispunt. Het symposium vindt plaats kort na de Tweede Kamerverkiezingen, het moment waarop keuzes voor de toekomst gemaakt worden. Het moment is om nog andere redenen van groot belang. Onze samenleving staat voor ingrijpende transities op grote thema's als klimaatverandering en energie, stikstofreductie en verduurzaming van de landbouw, het oplossen van de woningnood en natuurlijk hoe we de economische crisis als gevolg van COVID-19 oplossen. Deze problemen geïsoleerd aanpakken is niet effectief. We hebben een samenhangende en gedragen aanpak nodig die de leefbaarheid van ons land wezenlijk verbetert en bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van onze maatschappij. Het realiseren van Basiskwaliteit Natuur in stad, het landelijk gebied en natuurgebieden biedt daarvoor een aantrekkelijk bindend uitgangspunt.

Wat willen we tijdens dit symposium met u delen?

 • Hoe staat Basiskwaliteit Natuur garant voor een duurzame toekomst?
 • Hoe maken we Basiskwaliteit Natuur onderdeel van de grote transities op het gebied van klimaat, landbouw en woningbouw?
 • Hoe weten we of we op de goede weg zijn en houden we de vinger aan de pols?
 • Welk handelingsperspectief is er en hoe kunnen we beleid en praktijk in samenspraak opzetten?

Het wordt om meerdere redenen een bijzondere bijeenkomst:

 • We gaan gezamenlijk Basiskwaliteit verkennen en een oproep formuleren aan iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren.
 • We
  presenteren het inspirerende naslagwerk "Nederlandse vogels in hun
  domein" over de basiskwaliteit van de Nederlandse vogelwereld.

Programma en sprekers. Met sprekers als  Louise Vet, voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur en Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecologische Interactie belooft het een inspirerend online symposium te worden. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Harm Edens. In de middag vinden er een zestal parallelsessies plaats:

 1. Basiskwaliteit Natuur in de Stad; met
  als sprekers Maike van Stiphout, directeur, DS landschapsarchitecten
  & Vincent Nederpel, senior adviseur ecologie, Heijmans b.v.
 2. Basiskwaliteit in het landelijke gebied; met als spreker o.a. Wijnand Sukkel, senior onderzoeker agroecologie, WUR
 3. Basiskwaliteit Natuur in de Gemeente;
 4. Wetenschappelijke onderbouwing Basiskwaliteit Natuur; Met als sprekers Arnold van den Burg, Stichting Biosfeer  & Henk Sierdsema, SOVON
 5. Basiskwaliteit Natuur en de samenleving; met
  als sprekers Riyan van den Born, Associate professor Socio-Ecological
  Interactions, Radboud Universiteit en directeur, het Centre Connecting
  Humans and Nature & Femke Konings, Motivaction
 6. Basiskwaliteit Natuur en klimaatbuffers.

Nederlandse vogels in hun domein. Bij deelname kunt u het schitterend uitgevoerde boek "Nederlandse vogels in hun domein" van maar liefst 512 pagina’s met een verkoopwaarde van € 74,95 ontvangen! In dit boek worden de algemene en karakteristieke vogelsoorten behandeld die thuishoren in de veelheid aan Nederlandse landschappen: van wad tot stad. Dit boek leidt u langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied. Na afloop van het online symposium krijgt u het boek thuisgestuurd.

Wij hopen op een grote deelname van iedereen die het in zijn mars heeft - of in zijn mars wil krijgen - daadwerkelijk aan Basiskwaliteit Natuur bij te dragen. Aarzel dan ook niet om de link van deze website door te sturen aan andere geïnteresseerden. Ook zij zijn van harte welkom.

Voor meer informatie over Basiskwaliteit Natuur klik hier. Kunt u niet wachten en wilt u gelijk aan de slag met Basiskwaliteit Natuur? Wij bieden in samenwerking met Naturio op 12 januari al de cursus "Basiskwaliteit Natuur realiseren" aan, klik hier voor meer informatie.