Bijeenkomst

Pootaardappelvelddag 2021

Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren samen met partners al enkele jaren de Pootaardappelvelddag. Deze dag vindt in 2021 weer wel plaats (mits de regelgeving dit toestaat) op een perceel in Swifterbant op het bedrijf van Tiddo Groen.

Organisator Delphy & vakblad ‘v/d Grond’
Datum

do 8 juli 2021 13:30 tot 18:00

Locatie Akkerbouwbedrijf Groen Beverweg 6, 8255RV Swifterbant

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties.

Op deze dag zoeken we uit welke mogelijkheden er zijn bij een zo beperkt mogelijke inzet van chemische bestrijding.

Programma

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, spuittechniek, plantversterkers, ziektebestrijding (o.a. virus preventie) en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties

Kort na opening starten ook de rondleidingen, waarin alle objecten worden toegelicht. Het bedrijvenplatform is de hele middag te bezoeken.

Afgelopen jaar hebben we de dag B-peen in oktober  2020 wel kunnen organiseren met inachtneming van de corona regelgeving; het programma is aan ruim 100 bezoekers in kleine groepjes aangeboden in verschillende tijdvakken verdeeld over de gehele dag. Een tijdvak duurde maximaal 2,5 uur voor de rondleiding, koffie of thee en het bezoeken van de standhouders. Ieder object is toegelicht door het betrokken bedrijf of een adviseur van Delphy.

Ook voor de Pootaardappelvelddag zullen we de dag aanpassen aan de dan geldende regelgeving.

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘vd Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers in Nederland eind juni zullen ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, vraag dan op de PA velddag bij de stand van vd Grond uw exemplaar.

Een terugblik op de Pootaardappelvelddag 2019 is hier te bekijken.

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast Dé Landelijke Pootaardappeldag ook een pootaardappelvelddag. Dé Landelijke Pootaardappeldag staat op de planning voor februari 2022 in Emmeloord waar ieder jaar zeker 250 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.