Studiedag

Praktijkdag Aardappel & Ui 2016

Wageningen UR organiseert op de PPO-locatie Vredepeel op donderdag 21 juli een Praktijkdag Aardappel & Ui om telers en partijen in de keten in kennis te stellen van een aantal actuele onderwerpen aan de hand van proeven en demo’s in het veld.

Organisator Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Datum

do 21 juli 2016 09:00 tot 17:00

Locatie PPO Vredepeel Vredeweg 1C 5816 AJ Vredepeel

In Nederland wordt een groot areaal van de aardappelen geteeld op zandgrond. Diverse teeltaspecten kennen op zandgrond een andere aanpak dan op kleigrond. In het zuidoostelijk zandgebied zijn er vooral op gebied van bodem en bemesting grote uitdagingen. Dit wordt versterkt door het vele ruilen en pachten van gronden om de teelt te kunnen blijven uitvoeren.

De uienteelt blijkt de laatste jaren op zandgrond een steeds belangrijkere plaats in te nemen. Rassenkeuze, onkruidbestrijding en aaltjes zijn enkele teeltaspecten waarover nog veel vragen leven in de praktijk.

Er wordt op deze dag ook aandacht besteed aan Akkerweb: het onafhankelijk geoplatform voor precisielandbouw.

Programma

21 juli 2016 -9.00 tot 17.00 uur

  • 09.00 uur: Praktijkdag open
  • 09.15 uur: Opening door Léon Faassen, voorzitter LLTB

ochtend middag Geleid Programma

09.20 13.20 Wat heeft Akkerweb te bieden? WUR-PPO

09.50 13.50 Start geleide rondgang in het veld

12.20 16.20 Afsluiting geleid programma

17.00 uur Sluiting Praktijkdag

Onderwerpen in het veld

  • Belang van organische stof - resultaat 15 jaar onderzoek - WUR-PPO
  • P-arme organische meststoffen - WUR-PPO
  • Bodemleven - meetbaar? - NIOO/WUR
  • Onkruidbestrijding in zaaiui - Delphy
  • Rassendemonstratie zaaiui - Seminis en Hazera
  • Aaltjes en zaaiui - WUR-PPO
  • Onkruidbestrijding in aardappel - Agrifirm
  • Betere N-benutting met AardappelSensingApp - WUR-PPO; Waardenetwerk Limburg