Bijeenkomst

Praktijkdag Nationale Bijenstrategie

Organisator Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving (KCNL)
Datum

do 19 september 2019

Locatie Tilburg

Georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van LNV, Gemeente Tilburg en Helicon.