Bijeenkomst

Praktijkmiddag suikerbieten

Wageningen UR en IRS (Kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) verzorgen op donderdagmiddag 2 juni 2016 in Lelystad een Praktijkmiddag suikerbieten met een uitvoerig en interessant programma. Er is een bedrijvenmarkt en via een geleide rondgang kunnen de deelnemers uitleg bij diverse onderwerpen en demo’s.

Organisator Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Datum

do 2 juni 2016 13:00 tot 18:30

Locatie PPO Lelystad Edelhertweg 1 8219 PH Lelystad

De Praktijkmiddag suikerbieten wordt gehouden op de Wageningen UR-locatie aan de Edelhertweg in Lelystad.

Programma

  • 13.00 (doorlopend) Bedrijvenmarkt
  • 13.00 Opening door Frans Tijink (directeur IRS)
  • 13.05 Presentatie 'Suikerbieten - fit voor de toekomst' door Frans Tijink
  • 13.25-15.25 Start geleide rondgangen. Gedurende een rondgang van 2 uur krijg je uitleg bij diverse proeven en demo's. Je kunt dus van 13.25 uur tot 15.25 uur beginnen aan de rondleiding
  • 18.30 Sluiting Praktijkmiddag