Bijeenkomst

Precisiebemestingsacademie

In het kader van de dag van de duurzaamheid start het Netwerk Smart Fertilization de precisiebemestingsacademie. De bijeenkomst is bedoeld voor studenten, docenten, onderzoekers, adviseurs, telers, loonwerkers, beleidsmakers en pers uit het gehele land.

Organisator Netwerk Smart Fertilization
Datum

vr 9 oktober 2015 10:00 tot 12:00

Locatie CAMPUS WAGENINGEN UR Restaurant van de toekomst GEBOUW 115 Stippeneng 2 6708 WE

Vrijdag 9 oktober 2015 van 10.00 -12.00 uur met aansluitend lunch

MODERNE MESTSTOFFEN uit RESTSTROMEN , THEORIE EN PRAKTIJK

  • College 1 : Startermeststoffen op basis van struviet, recente proeven met mais , C.T. de Wit revisted
  • College 2 : Voorjaarsmeststoffen met ammoniakale N op basis van spuiloog, zomermeststoffen met N&K op basis van gier of de dunne fractie.
  • College 3: Effecten van precisiebemesting op kringloop , kostprijs en de broeikasgasreductie


Aanmelden: blc@precisiebemester.nl of via 0651596092

Kosten: 15 Euro incl duurzame netwerklunch , per factuur te voldoen

Organisatie: www.smartfertilization.org

Doelgroepen: studenten, docenten, onderzoekers, adviseurs, telers, loonwerkers, beleidsmakers , pers uit het gehele land

PRECISIEBEMESTING = EMISSIEARM PLAATSEN VAN PRECISIEMESTSTOFFEN IN DE WORTELZONE

  • UNIFORM GEWAS VAN KANT TOT KANT
  • GEEN MINERALENVERLIEZEN DOOR VERVLUCHTIGING, UIT- OF AFSPOELING
  • GEEN OPBRENGSTVERLIEZEN LANGS SLOOTKANTEN EN GEREN, NOCH OP KOPAKKERS ,NOCH IN HOEKEN