foto: Pixabay

Nieuws

Readers Groenweb Eco Engineering beschikbaar

Gepubliceerd op
10 februari 2015

De informatie van de opgeheven site Groenweb Eco Engineering is samengevoegd tot drie readers met de onderwerpen groene waterzuivering, groene gevels en groene daken.

Daarmee is op dezelfde wijze informatie veilig gesteld als is gebeurd voor de opgeheven site Groenweb Boomkwekerij (zie: Kennis Groenweb Boomkwekerij niet verloren). Beide sites zijn tot stand gekomen via een project Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (KIGO). Voor Eco Engineering geldt bovendien dat het tegelijk een WURKS-project was: Wageningen UR Knowledge Sharing.

Aan Eco Engineering werkten hogeschool Van Hall Larenstein, brancheorganisatie VHG, TU Delft, Wageningen UR PPO en Alterra samen. Het Wellantcollege heeft de readers samengesteld.

Readers

In de Reader Eco Engineering – Groene Waterzuivering komen diverse watertypen aan bod, variërend van huishoudelijk water tot landbouwwater. Behandeld wordt onder meer de mate waarin het water gemiddeld verontreinigd is, waarmee en hoe gezuiverd kan worden. Daarin kunnen diverse filters (beplant met groen), groensystemen (zoals moerassystemen) en bepaalde plantensoorten een rol spelen.

De Reader Eco Engineering – Groene Gevels en de Reader Eco Engineering – Groene Daken kennen dezelfde inhoudsopgave. Zo komen onder andere luchtkwaliteit, energie, biodiversiteit, wet- en regelgeving, beplanting en praktijkvoorbeelden aan bod.


(Bron foto: Pixabay)