Save the date, LNV, OVP

Studiedag

Regiodagen Verdienmodellen in de Natuurinclusieve Landbouw - Randstad

De regiodagen Verdienmodellen in de Natuurinclusieve Landbouw zijn verspreid over het land. Per dag worden 2 à 3 bedrijven bezocht die een natuurinclusief verdienmodel hanteren. Bedrijven waar de theorie en de praktijk samenkomen.

Organisator ministerie van LNV en het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP)
Datum

ma 9 april 2018 10:00 tot 17:15

Locatie Regio Randstad, locatie wordt nader bekend gemaakt

De regiodagen zijn verspreid over ons land:

  • 9 april: regio Randstad
  • 12 april: regio Noord-Oost
  • 17 april: regio Midden-Zuid

Het programma is van 10.00 tot ongeveer 17.15 uur en inclusief lunch en vervoer. Het maximaal aantal deelnemers per dag is 45, waarbij docenten voorrang krijgen. De overige plaatsen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst. In principe kan per persoon maximaal aan 1 regiodag worden deelgenomen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname, maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt.Vandaar dat wij u vragen zich op te geven, dat kan al vanaf nu: mail naar: annette.vermeulen@inholland.nl.

Vermeld daarbij :

  • naam,
  • onderwijsinstelling/bedrijf,
  • e-mailadres,
  • voorkeur voor regio/datum,
  • eventueel dieet.