Nieuws

Risicoanalyse vogelgriep (HPAI) 2020

Gepubliceerd op
26 november 2020

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als zeer hoog. Dit staat in een risicoanalyse van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van november 2020.

Op 20 oktober 2020 werd HPAI H5N8 virus aangetoond in twee Knobbelzwanen die waren gevonden in de omgeving van Kockengen (Utrecht). Na de vondst van de positieve zwanen zijn in het hele land grote aantallen dode wilde vogels gevonden die geïnfecteerd waren met HPAI H5N8 virus. Ook zijn er al enkele commerciële pluimveebedrijven en hobbyhouders geïnfecteerd geraakt. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere West-Europese landen zijn na de vondst van de zwanen grote aantallen dode wilde vogels gevonden die waren geïnfecteerd met HPAI H5N8. Ook hebben meerdere landen HPAI H5N8 gedetecteerd in pluimvee.

Circulatie onder wilde vogels

Het virus circuleert dus onder de wilde vogels in West-Europa, waardoor de kans dat wilde vogels het virus introduceren in commercieel pluimvee in Nederland wordt ingeschat als zeer hoog. De vogeltrek is nog niet voltooid, dus het aantal wilde watervogels zal in Nederland de komende periode nog verder toenemen. Het risico op verspreiding van het virus in Nederland zal hierdoor naar verwachting de komende tijd hoog blijven. De kans op introductie via andere introductieroutes, zoals besmetting via de omgeving, wordt ook hoger ingeschat.

Risico pluimveehouderij ingeschat op zeer hoog

Het ingeschatte risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met HPAI is op dit moment groter – namelijk “zeer hoog” – dan het ingeschatte risico van de vorige analyse. In oktober 2020 was het ingeschatte risico namelijk “hoog”.

Eerdere risicoanalyses 2020

Risicoanalyses 2019 en 2018

September 2019

Dit rapport geeft een overzicht van de HPAI infecties die werden gerapporteerd tussen 1 april en 23 september 2019.

November 2018 update

Het rapport is geactualiseerd op basis van de situatie in november 2018. Aanpassingen ten opzichte van de originele analyse zijn weergegeven in het rood.

September 2018

Hieronder staat de eerste risicoanalyse voor de introductie van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) op Nederlandse commerciële pluimveehouderijen, uitgevoerd in september 2018.