Bijeenkomst

Ronde Tafel met Manon Ruijters over Goed werk

In het studiejaar 2019-2020 organiseert Manon Ruijters een viertal ' Ronde Tafels': gesprekken voor maximaal 12 deelnemers over praktijkvraagstukken op het vlak van leren, ontwikkelen, organisatieontwikkeling en professionele identiteit. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

wo 17 juni 2020 16:00 tot 19:00

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen

Ronde Tafel-gesprekken

Wij zetten Ronde Tafel in om een goed en gelijkwaardig gesprek te voeren tussen professionals uit allerlei domeinen die graag eens over praktijkvraagstukken op het vlak van leren, ontwikkelen, organisatieontwikkeling en professionele identiteit met elkaar van gedachten wisselen. Het gaat daarbij om de toepassing in de eigen organisatie. De Ronde Tafels zijn gericht op het vergemakkelijken en verbeteren van de toepassing van theorie in de praktijk. Het gaat hier dus niet om het aanreiken van basiskennis. We vertrekken vanuit eigen vraagstukken en pakken die aspecten op die niet vanzelfsprekend lopen. Daarbij gaan we ervan uit dat diversiteit in de groep en een kleine groepsomvang het proces ondersteunen.

Data en onderwerpen

  • 6 november 2019: Organisatieontwikkeling
  • 12 februari 2020: Professionele identiteit
  • 1 april 2020: Leren en ontwikkelen, ontwerpen van interventies
  • 17 juni 2020: Goed werk