Bijeenkomst

Samen voor biodiversiteit, Hoe kunnen de waterschappen en natuurterreineigenaren elkaar versterken?

De Waterschappen hebben vorig jaar hun ambities voor meer biodiversiteit gepresenteerd. Daarnaast sluiten steeds meer waterschappen zich aan bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat is goed nieuws, want waterschappen beheren een enorm areaal aan dijken, vaarten, sloten, kleine rivieren, etc. Dit groenblauwe netwerk is een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland. Wat zijn de ambities van de waterschappen? En hoe kunnen we elkaar, als buren in het landelijke gebied, helpen om de ambities waar te maken?

Organisator VBNE en Unie van Waterschappen
Datum

ma 17 mei 2021 13:00 tot 14:30

Locatie Online

Het programma:

13:00 uur Welkom door Vera Dalm (directeur VBNE)

13:05 uur De waterschappen en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor (meer) biodiversiteit Aftrap door Dirk-Siert Schoonman (bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta)

Toelichting door Anke van Houten (Unie van Waterschappen) op drie onderwerpen waar terreinbeheerders en waterschappen elkaar kunnen versterken:

13:20 uur Waterschappen en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel Ruimte voor vragen

13:40 uur Groenblauwe dooradering Ruimte voor vragen

14.00 uur Bloemrijke dijken Ruimte voor vragen

14:20 uur Waar liggen de kansen om samen nog meer werk te maken van biodiversiteitsherstel?

14:30 uur Einde.