scholilng, foto Thinkstock

Nieuws

Scholing werknemers met oog op toekomst

Gepubliceerd op
21 november 2017

ICT-kennis, ondernemerschap en probleemoplossend vermogen zijn onmisbaar voor de medewerkers van morgen. Werknemers moeten zich daarom blijven ontwikkelen en laten bijscholen. Maar de scholing moeten ook passen bij de bedrijfsstrategie. Daarom werkt AgriFood Capital met strategische personeelsplanning.

Ondernemers van morgen staan voor grote uitdagingen, vindt Huib van Olden, voorzitter van AgriFood Capital. Hij voorziet een tekort aan arbeidskrachten die voldoende geschoold zijn. Werknemers van nu moeten daarom zorgen dat ze ook zijn opgeleid voor de arbeidsmarkt van morgen. Ze moeten zich blijven scholen, vindt Van Olden. Hij wil dat overheid, werknemers - ook het mkb - zich ervan bewust wordt.

Arbeidsmarkt

Een goed functionerende arbeidsmarkt waar elk talent wordt benut is een speerpunt van AgriFood Capital, een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid in Noordoost-Brabant. In het artikel 'Werk maken van lerend werken', dat in Food & nutrition verscheen, geeft hij zijn visie over de scholing van de werkenden van nu. Scholing is bittere noodzaak vindt hij. Niet meer dan 30 tot 40 % van de werknemers bereidt zich voor op de gevolgen van digitalisering. 60 tot 70% is er niet mee bezig. Bedrijven hebben er een verantwoordelijkheid in, vindt hij.

Scholing

Wil je medewerkers scholen, dan is het zinvol dat het opleidingsaanbod past bij de bedrijfsstrategie. Als bedrijven weten welke koers ze willen varen, welke producten of diensten ze willen aanbieden, dan kun je daar op anticiperen. Zo zorg je dat je in de toekomst het juiste personeel hebt. Een koppeling tussen de bedrijfsstrategie en het personeelsbeleid is een voorwaarde voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt, vindt Gerben Wubs van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Hij stelt dat het daarom belangrijk is dat bedrijven intensief optrekken met het onderwijs.

Personeelsplanning

Een van de methodieken die genoemd wordt om je goed op de toekomst voor te bereiden is strategische personeelsplanning (SPP). Door de strategische koers van een bedrijf te koppelen aan de bezetting en de vraag naar personeel geeft spp inzicht in huidige en toekomstige arbeidsmarktvraagstukken. Zo zorg je dat je altijd de juiste mensen met de juiste kennis op de juiste plaats hebt.

Samenwerking

Soms kan het zijn dat medewerkers niet meer mee kunnen komen in hun functie. Het kan zijn dat het voor hen goed is buiten de eigen sector te kijken. Daarom werkt het samenwerkingsverband AgriFood Capital ook met het opzetten van een pilotproject intersectorale mobiliteit. Daarvoor is samenwerking met andere bedrijven nodig. Voor bedrijven die zelf niet in staat zijn een scholingsprogramma op te zetten - het mkb bijvoorbeeld - wil AgriFood Capital een infrastructuur bedenken zodat ze kunnen samenwerken met andere bedrijven.

(Bron foto: Thinkstock)