Bijeenkomst

Seagriculture - voedselproductie op zee

Om te voldoen aan de toekomstige vraag naar voedsel, diervoeding en organisch materiaal is opschaling van agrarisch productie noodzakelijk. Aangezien 70% van het aardoppervlak uit water bestaat, ligt het voor de hand de mogelijkheden voor seagriculture te benutten. Er liggen namelijk tal van kansen voor het gebruik van de zee voor voedsel- en energieproductie.

Organisator VVM
Datum

wo 20 november 2019 17:30 tot 20:30

Locatie VVM Bureau, Utrecht Community (UCo) 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

De zeeboerderij is beslist geen vaag toekomstbeeld. De laatste jaren wordt er bijvoorbeeld al volop ervaring opgedaan met aquacultuur (teelt van vis) en maricultuur (teelt van algen) op zee. Ook is in het concept Klimaatakkoord de ambitie uitgesproken om 14.000 km2 blauwe teelt te realiseren. Bij Seagriculture op een dergelijke schaal is sprake van een transitie in het voedselsysteem. Het betekent bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen, nieuwe logistieke ketens en nieuwe producten. Ook zal deze transitie het voor de visserij beschikbare zeeoppervlak verkleinen en om grootschalige verwerkingscapaciteit in havens vragen. Wat betekent dit voor de bestaande gebruikers van de zee? En wat is de milieu- en ecologische impact ervan? Wat zullen burgers vinden van de nieuwe, onbekende producten uit de zee?

In dit Café wordt het gesprek hierover aangegaan met vertegenwoordigers van de aquacultuurindustrie, visserij, retail en de logistiek. Gezamenlijk wordt verkend wat de transitie naar Seagriculture omhelst, wat de te verwachten positieve en negatieve impacts zijn en wat er kan worden gedaan om negatieve effecten te vermijden.

Voorlopig programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Welkom en inleiding door sectie Maritiem

18:10 Presentaties door sprekers:

           - Jasper Veen (Noordzeeboerderij)

           - Willem Brandenburg (WUR/Plant Research International )

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde VVM Café

Kosten:

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,-- VVM-leden
€   9,--   Studenten, niet-lid (voltijd)
Gratis     Studentleden (voltijd) en recent afgestudeerde leden