Activiteit

Seminar Kennisdoorstroming Groen Onderwijs, start KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Op dinsdag 14 juni vindt de officiële start van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) plaats.

Organisator Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum

di 14 juni 2016

Locatie Hogeschool Van Hall Larenstein Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Tijdens deze bijeenkomst willen wij de hogeschool je betrekken bij de laatste ontwikkelingen van het KCNL. Aansluitend organiseert het KCNL – in samenwerking met het Onderwijsvernieuwingsprogramma Natuur en Leefomgeving – een seminar dat in het teken staat van kennisdoorstroming van het werkveld naar het onderwijs en vice versa.

Dit doen zij aan de hand van de projecten binnen de drie thema’s van het KCNL: Ontwikkelen naar een duurzame stad, Ontwikkelen naar maatschappelijk natuurbeheer en Integrale gebiedsontwikkeling met nieuwe functiecombinaties, met speciale aandacht voor Natuurinclusieve landbouw.

Het volledige programma staat in de uitnodiging.