Symposium

Slotsymposium NRO-onderzoeksprogramma Groen Beroepsonderwijs “Verbinden over grenzen”

Samen kom je verder. Maar hoe pak je dat aan? In het groene beroepsonderwijs is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met samenwerking over grenzen heen. De inzichten zijn ook buiten het groene onderwijs te gebruiken.

Organisator NRO
Datum

vr 20 september 2019 12:00 tot 18:00

Locatie De Observant, Stadhuisplein 7 3811 LM Amersfoort

Samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Samenwerking tussen het vmbo-mbo-hbo in de regio. Samenwerking tussen meerdere onderwijsinstellingen. En ook binnen de eigen instelling vervagen de grenzen, bijvoorbeeld door samenwerking van meerdere teams. Alles in het kader van de continuïteit van goed onderwijs, verankerd in de regio, voor de veranderende beroepen in economisch relevante sectoren.

Wat vraagt dat van je mensen? Welke verbindende competenties hebben zij nodig? En hoe kan bijvoorbeeld de ‘Whole School Approach’ helpen om alle belanghebbenden in een integrale aanpak te verbinden? Over deze en andere vragen zijn bruikbare inzichten opgedaan in de onderzoeksprojecten van het NRO-onderzoeksprogramma Groen Onderwijs. De betrokken instellingen voor groen onderwijs en hun partners delen graag hun ervaringen, lessen en de ontwikkelde hulpmiddelen in dit symposium “Verbinden over grenzen” op 20 september 2019.

Voor wie

Met dit symposium sluiten we het NRO-onderzoeksprogramma Groen Onderwijs af. De middag wordt georganiseerd voor:

 • docenten, teamleiders, managers, practoren in het mbo;
 • beleidsmedewerkers en bestuurders in het mbo;
 • docenten, teamleiders, schoolleiders en beleidsmedewerkers van vmbo-opleidingen;
 • docenten, wetenschappelijke (praktijkgerichte) onderzoekers,
  promovendi, managers, beleidsmedewerkers, lectoren, directies van
  hogescholen en universiteiten;
 • ook andere geïnteresseerden in dit thema zijn van harte welkom.

Programma

 • 12.00 – 13.00 inloop en lunch 
 • 13.00 – 13.45 welkom en keynote: PJ. Beers over transitie in het onderwijs en de verbinding over grenzen heen
 • 13.45 – 14.30  interactieve sessie met projectleiders over opbrengsten, met in elk geval bijdragen van deze recent afgeronde projecten:
 • 14.30 – 15.00 pauze 
 • 15.00 – 16.30 parallelsessies:
  A) Grenswerkers gevraagd! (Carla Oonk en Aimée Hoeve)
  B) Reflexiviteit en de WholeSchool Approach (Jifke Sol)
  C) Toekomstgerichte curricula (Cees de Jong)
  D) Het Groene Kompas (Heleentje Swart en Pauline van Eck)
 • 16.30 Centrale afsluiting en borrel