Studiedag

Start Masterclass Telen zonder daglicht voor docenten

Op 1 juni en op 28 september start de Masterclass Telen zonder daglicht voor docenten (Tuinbouw, biologie, algemene natuurwetenschappen in het voortgezet (VO), mbo en hbo onderwijs). De Masterclass beslaat 2 bijeenkomsten van 1 dagdeel (13.00 – 17.00 uur) in een periode van 3 weken.

Organisator HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen
Datum

wo 1 juni 2016 13:00

Locatie HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Onderwijsboulevard 221 5223 DE 's-Hertogenbosch

Onderzoek voorspelt dat de wereldbevolking in 2050 toeneemt tot 9 miljard mensen. Onze voedselproductie moet daarvoor toenemen met 70 procent. Daarnaast wordt 80 procent van de geschikte grond al gebruikt voor land- en tuinbouw. Om de wereldbevolking van voedsel te blijven voorzien, zijn er dus nieuwe efficiëntere productiemethoden nodig.

Veel onderzoek is verricht naar een nieuwe productiemethode: daglichtloze meerlagenteelt. Kennis en onderzoeksresultaten op het terrein van telen zonder daglicht wordt echter spaarzaam gedeeld door de pioniers, vanwege de concurrentiegevoeligheid. Er is inmiddels ook in het Centre of Expertise Greenports kennis opgedaan met ‘Telen zonder daglicht’, veelal aangestuurd vanuit het Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen (Jasper den Besten) in de klimaatkamers in Den Bosch van HAS Hogeschool, en recentelijk op de onderzoeksfaciliteit Brightbox in Venlo. Deze informatie is binnen het kader van het Centre beschikbaar voor bedrijven en onderwijs als cursussen en in readers. Daarmee heeft er nog geen intensieve uitwisseling plaatsgevonden met de belangrijkste doelgroep vanuit onderwijsperspectief: docenten Tuinbouw in het mbo en hbo (eventueel WUR). HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen wil in deze behoefte gaan voorzien door het geven van een praktijkgerichte cursus aan docenten Tuinbouw van het mbo en hbo. Niet alleen voor docenten tuinbouw is deze cursus interessant, ook voor docenten in het voortgezet onderwijs die lesgeven in biologie of algemene natuurwetenschappen is basiskennis over nieuwe vormen van telen die bij kunnen dragen aan onder andere het oplossen van de wereldvoedselproblematiek interessant.

Er wordt tevens lesmateriaal beschikbaar gesteld die zowel voor het mbo en hbo gebruikt kan worden en voor de hogere klassen/niveaus in het voortgezet onderwijs.

Inhoud

Op de eerste dag bezoeken we een klimaatkamer waar voor de cursus een aantal gewassen gezaaid zijn bij een 8-tal lichtinstellingen om zo tijdens de cursus de mogelijkheden van telen zonder daglicht van dichtbij mee te maken en een eigen oordeel te vellen over de kansen voor volledig gesloten teelten. Het theoretische gedeelte van de cursus zal de belangrijkste processen in de plant behandelen: fotosynthese, ademhaling, verdamping en de invloed van externe factoren op deze processen. Wat is licht nu eigenlijk, hoe beïnvloedt licht de fotosynthese en andere processen in de plant en hoe kan ik met licht de bouw van de plant beïnvloeden is onderdeel van de cursus. Tenslotte komt de potentiele productie en de bijbehorende kostprijs aan de orde.

Belangrijke vragen zijn verder;

  • is een hogere productie haalbaar?
  • hoe zit het met ziekten en plagen?
  • hoe verloopt de bestuiving?
  • wat is de kwaliteit?

Na afloop is er onderwijsmateriaal beschikbaar dat ingezet kan worden in de klas om studenten/leerlingen kennis te laten maken met Telen zonder daglicht.

Doelgroep

Docenten Tuinbouw, biologie, algemene natuurwetenschappen in het voortgezet (VO), MBO en HBO onderwijs.

Duur

Deze cursus beslaat 2 bijeenkomsten van een dagdeel (13.00 - 17.00 uur) in een periode van 3 weken. Deelname aan de cursus kan op twee momenten: start woensdag 1 juni 2016 en start woensdag 5 oktober.

  • start 1 juni eerste bijeenkomst 13.00 - 17.00 uur
    tweede bijeenkomst 15 juni 13.00 - 17.00 uur
  • start 28 september eerste bijeenkomst 13.00 - 17.00 uur
    tweede bijeenkomst 12 oktober 13.00 - 17.00 uur

Kosten

€40,- exclusief btw.

Aanmelden?

Aanmelden kan digitaal via de deze pagina.