Studiedag

Studiedag Niet Kerende Bodembewerking 2021

Organisator Betere Bodem
Datum

do 4 maart 2021 13:00 tot 15:00

Locatie Online
Prijsomschrijving Abonnees van LandbouwMechanisatie en leden van Studiegroep Naturim kunnen zich gratis aanmelden

Op 4 maart zal de Studiedag Betere Bodem worden georganiseerd. Meer informatie over deze studiedag en de optie om aan te melden vindt u op de website.

Tijdens de studiedag gaan Michael Horsch, Liesje Mommer en André Jurrius in op de nieuwste inzichten en ideeën over Niet Kerende Bodembewerking.

Michael Horsch houdt akkerbouwers een spiegel voor. Is de huidige praktijk nog wel toekomstbestendig? Horsch pleit voor het afbouwen van mechanisatie en chemie zodat bodem en bodembiologie een grotere rol gaat spelen. Dit verhaal wordt verteld vanuit een historisch perspectief. Justus von Liebig (1803-1873) was een Duitse chemicus die planten analyseerde. Hij wordt beschouwd als uitvinder van kunstmest. Op latere leeftijd wees hij nadrukkelijk op de nadelige gevolgen van kunstmest voor bodem en kwaliteit van voeding.

Liesje Mommer is hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan de WUR. Ze werkt vooral aan de effecten van biodiversiteit op het functioneren van ecosystemen. Haar onderzoek kijkt vooral ondergronds: in de plantenwortel en rhizosfeer, de zone direct rondom de wortels waar het miegelt van de interacties met bacteriën en schimmels. De uitdaging is nu om de kennis over die diverse ondergrondse interacties te gebruiken om de akker- en tuinbouw duurzamer, biodiverser en weerbaarder te maken in de nabije toekomst.

André Jurrius vertelt in zijn verhaal de route die hij – met vallen en opstaan – heeft bewandeld met de bodembewerking. André staat op punt zich te gaan verdiepen in Regeneratieve bodembewerking waarbij bodembiologie en humusopbouw maximaal wordt aangejaagd. Waarom deze vorm en welke kansen en mogelijkheden en uitdagingen ziet hij? Een dynamisch verhaal vanuit de praktijk: “de boer die zoekt naar verdieping in de bodem”.