Studiedag

Studiedag Praktijkgericht Actieplan voor Natuur en gezondheid

Over Bosbaden en Zorgbossen. Over Natuuroases en Healing Environments.

Organisator Agentschap voor Natuur en Bos, het Bosforum, het Netwerk Natuur en Gezondheid
Datum

do 12 december 2019 09:00 tot 16:30

Locatie PC Bethanië, Gebouw 2, Andreas Vesaliuslaan 39, in Zoersel.

Het besef dat natuurbeleving en natuurnabijheid belangrijk zijn voor onze gezondheid vindt meer en meer ingang in zowel de natuur- en gezondheidssector. Het Bosforum voerde, met steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, een studie uit waarbij lopende initiatieven in binnen- en buitenland werden bevraagd en we op zoek gingen naar succesfactoren en valkuilen. De aanbevelingen die we daaruit konden formuleren, goten we in een ‘Praktijkgericht Actieplan voor Natuur en Gezondheid’. We stellen de actuele resultaten van dit actieplan aan u voor op deze studiedag, maar rond een aantal prioritaire topics gaan we meteen ook het gesprek aan met de deelnemers, tijdens interactieve ronde-tafels. Ten slotte krijgen we ook de kans om te zien hoe onze gastheer, PC Bethanië, het groen op de campus vandaag reeds integreert in zijn werking.

Programma

9u          Welkom met koffie en versnaperingen

10u         Verwelkoming door de dagvoorzitter (Tania Coosemans, Agentschap Natuur en Bos)

10u10     Het belang van natuur voor onze gezondheid: een vogelperspectief (Ilse Simoens, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

10u40     Voorstelling van het Praktijkgericht Actieplan Natuur en Gezondheid (Katriina Kilpi, Natureminded en BOS+ & Bert De Somviele, BOS+)

11u30     Overhandiging van de niet-technische samenvatting van het Actieplan (Filiep Cardoen, Agentschap Natuur en Bos)

12u00     Veggie broodjeslunch

13u30     Voorstelling natuurwerking PC Bethanië (Bart Reynders, psycholoog PC Bethanië)

14u00     Voorstelling Netwerk Natuur en Gezondheid (Benno Geertsma, Natuurpunt)

14u30     2 parallelle brainstormsessies en terreinbezoeken (Iedereen kan deelnemen aan 2 sessies. Uw voorkeur geeft u aan bij inschrijving. Vol is vol, dus snel zijn is de boodschap.) 

16u30     Einde met aansluitend receptie

Inschrijven

Deelname aan de studiedag is gratis maar inschrijven is verplicht.