Studiedag

Studiedag docenten gewasbescherming

Op 10 juni 2016 staat de volgende studiedag gewasbescherming gepland. Het thema voor deze bijeenkomst: De biologische benadering van teelt en de consequenties voor de huidige aanpak.

Organisator Stuurgroep gewasbescherming (AOC Raad)
Datum

vr 10 juni 2016 09:30 tot 16:30

Locatie Warmonderhof, Wisentweg 10, 8251 PC Dronten

De bodem: Het roer moet om!

Een gezonde bodem is het uitgangspunt van een gezonde teelt. In plaats van geïsoleerd naar ziekten en plagen kijken en daar oplossingen voor te vinden, moet veel meer gekeken worden naar het teeltsysteem als geheel om tot duurzame landbouw te komen.

Welke lessen kan de gangbare teelt leren van de biologische teelt? Wat kunnen we onze studenten leren over duurzaam bodembeheer? Hoe gaan we ze leren om vanuit het teeltsysteem te denken om problemen met ziekten en plagen op te lossen? Hebben we geschikt lesmateriaal om dat te doen? Met deze vragen gaan we deze dag aan de slag. Maar we starten met de werkelijkheid van alledag door een presentatie over de handhavingspraktijk van de NVWA.

Programma:

 • 09.00 uur: Ontvangst met koffie / Registratie licentieverlenging
 • 09.30 uur: Welkom, toelichting op het programma, mededelingen Stuurgroep
 • 09.40 uur: Handhaving gewasbescherming - Toon Driessen (NVWA)
 • 10.25 uur: Pauze
 • 10.45 uur: Biologisch bodembeheer - Willemijn Cuijpers (Louis Bolk Instituut)
 • 11.30 uur: Uitleg teeltsysteem Warmonderhof - Ruud Hendriks (Groenhorst College)
 • 12.15 uur: Lunch
 • 13.15 uur: Rondleiding over de Warmonderhof – Ruud Hendriks
 • 14.45 uur: pauze.
 • 15.00 uur: Van gangbaar naar duurzaam bodembeheer (met discussie) – Powerpoint van Gera van Os (WUR-PPO/CAH-Vilentum, gepresenteerd door Herman Janssen (Citaverde College)
 • 15.45 uur: Evaluatie
 • 16.00 uur: Afsluiting van de dag

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze dag. De kosten van deze dag worden gedragen door OVP-plant.

Licentieverlenging: Deze dag kan meetellen als een punt in het thema Teelt voor het verlengen van de spuitlicentie. Hier zijn wel kosten aan verbonden: € 30,00.

Aanmelden: Aanmelden kan door een mail aan Piet Vlaming met vermelding van je naam en de AOC-vestiging waar je werkt.

Als je je licentie wilt verlengen, stuur dan een kopie van je licentie mee. Geef dan ook het factuuradres aan. Doe je dat niet, dan gaat de factuur naar het adres dat op het pasje staat.