Studiedag

Studiedag docenten gewasbescherming 2018

De stuurgroep gewasbescherming organiseert voor docenten gewasbescherming in het groen onderwijs (mbo, hbo) de jaarlijkse studiedag.

Organisator Stuurgroep gewasbescherming en OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP)
Datum

vr 15 juni 2018 09:00 tot 16:00

Locatie Proefboerderij Kooijenburg, Wageningen Plant Research, Marwijksoord 4, 9448 XB Marwijksoord

Thema Groenbemesters

Deze studiedag staat in het teken van vergroenende landbouw in het algemeen en groenbemesters in het bijzonder. Het programma omvat een inleiding over de visie van Nefyto op de vergroenende landbouw, presentaties van reeds beschikbaar lesmateriaal en presentaties over nieuwe kennis omtrent het toepassen van groenbemesters, met name de inzet van mengsels van groenbemesters.

Vanuit het WURKS project zal eind 2018 daarover een lespakket beschikbaar komen dat zowel voor MBO als voor HBO materiaal bevat dat in lessen kan worden gebruikt. De concept-inhoud zal nu al gepresenteerd worden.

Programma

(kleine wijzigingen voorbehouden):

 • 09.00-09.30 uur Inloop met koffie /registratie licentieverlenging voor wie dat wil
 • 09.30-09.40 uur Welkom en toelichting op het programma door de dagvoorzitter Wied Hendrix (AOC Oost)
 • 09.40-10.00 uur Presentatie lesmateriaal rond Natuurinclusieve landbouw en lesmateriaal rond Genetische modificatie – Herman Janssen (Citaverde College)
 • 10.00-10.45 uur De rol van gewasbescherming in een vergroenende landbouw -Jo Ottenheim (Nefyto)
 • 10.45-11.00 uur Pauze
 • 11.00-12.30 uur Workshop rond groenbemesters inclusief presentaties door Leendert Molendijk (WUR) en Gera Van Os (Aeres Hogeschool Dronten).
 • 12.30-13.30 uur Lunch
 • 13.30-14.00 uur Inleiding op Proefbedrijf Kooijenburg
 • 14.00-15.45 uur Rondleiding over het proefbedrijf met speciale aandacht voor groenbemesters
 • 15.45-16.00 uur Korte evaluatie:
  Wat heeft het programma gebracht? Wat kun je ermee in je lessen/cursussen? Wat zijn wensen voor lesmateriaal rond gewasbescherming / Plantgezondheid? Invullen evaluatieformulier.

De studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) en WURKS-groenbemesters.

Deze dag kan meetellen als een punt in het thema Teelt voor het verlengen van de spuitlicentie. Hier zijn wel kosten aan verbonden: € 30,00.

Aanmelden:

Aanmelden kan door een e-mail te sturen ondert vermelding van je naam en de AOC-vestiging waar je werkt. A

ls je je licentie wilt verlengen, stuur dan een kopie van je licentie mee. Geef ook het factuuradres aan. Doe je dat niet, dan gaat de factuur naar het adres dat op het pasje staat.