Presentatie

Studiedag docenten gewasbescherming 2018

De stuurgroep gewasbescherming organiseert voor docenten gewasbescherming in het groen onderwijs (mbo, hbo) de jaarlijkse studiedag.

Organisator Stuurgroep gewasbescherming
Datum

vr 15 juni 2018 10:00 tot 16:00

Locatie Proefboerderij Kooijenburg, Wageningen Plant Research, Marwijksoord 4, 9448 XB Marwijksoord

In de ochtend zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Toelichting bemestingsformulieren Eurofins.
  • Nefyto met uitleg over toelatingsbeleid en de omschakeling naar groene middelen.

Verder is er in de ochtend kort aandacht voor Natuurinclusieve Landbouw en genetische modificatie. Een korte uitleg over het ontwikkelde lesmateriaal (wiki-groenkennisnet).


’s Middags gaan we de proeflocatie bekijken. Marwijksoord staat bekend om langdurige bemestingsproeven.