Studiedag

Studiedag docenten varkenshouderij: Vakmanschap in een vitale varkenshouderij

Het CIV Agri & Food meeting point varkenshouderij en VarkensNET organiseren op woensdag 30 mei 2018 een studiedag voor de docenten varkenshouderij.

Organisator Groenkennisnet
Datum

wo 30 mei 2018 09:30

Duur CIV Agri & Food meeting point varkenshouderij en VarkensNET
Locatie Locatie: Aeres Barneveld Barnseweg 3 3771 RN Barneveld

Deze dag heeft de volgende doelen

  • Uitwisseling van kennis en vooral contacten tussen de diverse docenten uit zowel MBO, HBO als WO.
  • Op een inspirerende wijze, aandacht geven aan nieuwe ontwikkelingen in de varkenshouderij
  • Vaktechnische bijscholing.

In de varkenshouderij is er constant vraag naar goed geschoold personeel. De bedrijven worden groter, de marges zijn klein en de veranderingen gaan hard . Er zijn steeds nieuwe uitdagingen waaraan de varkenshouderij moet voldoen.

Dit jaar een breed programma. Vanuit de POV worden we bijgepraat over de coalitie vitalisering varkenshouderij en het bijbehorende actieplan. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor opleiding en scholing van de mensen?

We geven speciale aandacht aan 2 actuele thema’s; bigvitaliteit en lange staarten. Wat is de stand van zaken, wat speelt er allemaal en welke invloed heeft de varkenshouder er op?

Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven samen het vakmanschap vorm blijven geven?

Wat is er aan digitaal leermateriaal en hoe kunnen we dit in het onderwijs goed gebruiken?

Meer informatie:

  • Theo Boumans CIV Agri & Food meetingpoint VarkenshouderijT 06 1887 4330

Aanmelden

Voor 23 mei aanmelden per mail bij alfons@vdbelt.eu
Graag volgende gegevens melden:

  • Naam
  • Onderwijsinstelling
  • Mailadres

Deze dag is een initiatief van VarkensNET en CIV Agri & Food meeting point varkenshouderij. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP).