Symposium

Symposium Alles over nieuwe stalsystemen

Jaarlijks symposium voor agrarisch ondernemers en hun stakeholders

Organisator POP3 Project Precisiebemesting Noord-Brabant
Datum

wo 3 februari 2021 10:00 tot 14:00

Locatie AGRI&FOOD PLAZA Onderwijsboulevard 225, 5223 DE ‘s-Hertogenbosch

Programma

 • 10.00 Openingswoord vertegenwoordiger Provincie Noord-Brabant: Het belang van nieuwe stalsystemen voor de circulairelandbouw in Noord-Brabant
 • 10.15 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR NIEUWE STALSYSTEMEN P.Galama WUR
 • 11.00PITCHES OVER NIEUWE STALSYSTEMEN
 • 11.45 PRECISIEBEMESTINGMET MESTSTOFFENUIT NIEUWE STALSYSTEMEN Herre Bartlema NCOK
  Juistheden-bemesting metmeststoffen uit nieuwe stalsystemen
  Het demonstratieprogramma 2021 van Brabant Bemest Beter toegelicht
 • 12.00 DE ROL VAN HET ONDERWIJS IN DE BEVORDERING VAN DE CIRCULAIRE LANDBOUW met speciale aandacht voor stallenbouw en circulaire precisiebemesting
  Docenten HAS Hogeschool
 • 12.30 Discussie
 • 12.30 -1400 Sluiting en informeel samenzijn tijdens lunch

Deelname gratis, aanmelden via een mail naar blc@precisiebemester.nl