Symposium

Symposium Bodem en Natuur, natuurherstel op voormalige landbouwgrond

In Nederland wordt veel 'nieuwe natuur' gerealiseerd op voormalige landbouwgrond. Die grond is vaak te voedselrijk voor natuurontwikkeling. Het afgraven van de meest voedselrijke laag biedt een oplossing, maar is kostbaar en brengt niet altijd het gewenste resultaat. Provincie Gelderland en Hogeschool Van Hall Larenstein namen het initiatief tot een kennisplatform met een aantal partners.

Organisator KCNL-project Bodemvriendelijke natuurontwikkeling
Datum

do 12 december 2019 13:45 tot 17:00

Locatie Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, Velp

Dit symposium is de afsluiting van het KCNL-project Bodemvriendelijke Natuurontwikkeling. Dit projedct heeft onder andere geresulteerd in het Kennisplatform Bodem en Natuur. Doel van dit Kennisplatform was nieuwe inzichten, essentiële kennis en praktijkervaringen te delen over natuurherstel op voormalige landbouwgrond, met een bijzondere aandacht voor de bodem.

De uitvoering van het project lag in handen van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Van Hall Larenstein, in samenwerking met het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN), het Nutriënten Management Instituut (NMI), Sival Bodem en Natuur Advies, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Helicon opleidingen.  

Tijdens het symposium zullen partners en studenten projectresultaten en actuele praktijkervaringen presenteren en zal een forumdiscussie plaatsvinden. In workshops kun je zelf in gesprek over de projectresultaten. Wij nodigen je van harte uit om het symposium bij te wonen!


Programma

13.45 uur             Inloop met (groene) thee, koffie en zandkoekjes

14.00 uur             Opening door Ineke Nusselder, programmaleider Bodem en ondergrond, provincie Gelderland en Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer Van Hall Larenstein

14.10 uur             Actuele ontwikkelingen in Bodem en Natuur

  • Hans van den Dool (Van Hall Larenstein): Kennisplatform Bodem en Natuur
  • Romke Postma (NMI): Uitmijnen voormalige landbouw grond in het Drents-Friese Wold
  • Gerard Korthals (NIOO): Bodembiologie in het natuurbeheer

 

15.00 uur             Twee rondes workshops (titels onder voorbehoud)

·        Projecten op de website Kennisplatform Bodem en Natuur

·        Groen onderwijs: brainstorm leermaterialen

·        Natuurherstel op voormalige landbouwgronden rondom Winterwijk

·        Beslissingsschema hersteltechnieken

·        Bodemherstel bij natuurherstel

·        Uitmijnen in de praktijk van de Terreinbeheerder

·        De rol van stikstof bij natuurherstel

 

16.15 uur             Forumdiscussie o.l.v. Emiel Elferink: Hoe kan bodemherstel een grotere rol spelen bij natuurherstel?  Met: Wim Wiersinga (O+BN), Hans van den Dool (VHL), Leon Claassen (prov. Gld), Francisca Sival (SBNA), Gerard Korthals (NIOO) en Romke Postma(NMI).

 

17.00 uur             Afsluiting en borrel

 

Aanmelden en informatie

Je kunt je aanmelden voor het symposium door dit formulier in te vullen. Voor nadere informatie kun je terecht bij Hans van den Dool via  hans.vandendool@hvhl.nl, op http://www.bodem-natuur.nl of telefonisch op 026 369 57 17.