Presentatie

Symposium Crowdfunding voor natuur

Tijdens het symposium delen diverse particulieren en organisaties hun ervaringen met crowdfunding. We gaan in gesprek over veranderende verhoudingen tussen en nieuwe rollen van particulieren, natuurorganisaties en overheden en we bekijken op welke manieren crowdfunding kan worden ingezet in de natuursector.

Organisator Pakhuis de Zwijger
Datum

do 24 maart 2016 13:00 tot 18:00

Locatie Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179 1019 HC Amsterdam Grote zaal

Particulieren zetten crowdfunding in voor natuurinitiatieven en vragen overheden en natuurorganisaties om mee te doen.

Natuurorganisaties kunnen bijdragen bij aan particuliere initiatieven of zelf het voortouw nemen om samen met omwonenden natuurdoelen te realiseren.

Ambtenaren van overheden ondersteunen initiatieven van burgers en natuurorganisaties maar kunnen zelf ook burgers en organisaties uitnodigen een bijdrage te leveren aan eigen plannen en vraagstukken.

Op het programma:

 • Martijn Arnoldus - directeur Voor je buurt
  Over de opkomst van civic crowdfunding en vijf trends voor de (nabije) toekomst die ook in de natuursector hun sporen gaan nalaten.
 • Irini Salverda - onderzoeker bij Alterra Wageningen UR
  Over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden.

Workshops over de praktijk van crowdfunding voor natuurprojecten, nieuwe rollen voor overheden en natuurorganisaties en combinaties van crowdfunding en andere manieren om natuur te financieren. Met workshopbijdragen van onder andere Dommelbimd, Douw & Koren Crowdfunding Consultancy, Gemeente Nieuwegein en Molenbelttuin Deventer.

Workshops

 • Inspiratie voor crowdfunding uit de natuursector
  Op allerlei plaatsen in Nederland zijn al succesvolle crowdfundingcampagnes voor natuur gevoerd. Ervaringsdeskundigen delen in deze workshop hoe zij crowdfunding aanpakken, wat wel en niet werkt, en hoe ze hebben samengewerkt met overheden en andere betrokken organisaties.
 • Crowdfunding en de financieringsbehoeften van natuurprojecten
  Welke plek heeft crowdfunding binnen de de financieringsbehoeften van natuurprojecten en natuurgebieden? Verschillende deskundigen op het gebied van financiering voor natuur delen hun visie op de plek van crowdfunding in de financieringspraktijk voor natuur.
 • Nieuwe verhoudingen door civic crowdfunding
  Crowdfunding gaat over het vergroten van betrokkenheid en geeft invulling aan nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. We gaan vanuit verschillende perspectieven in op de soms spannende samenwerkingen (of juist conflicten) die door civic crowdfunding ontstaan.
 • Crowdfunding voor natuur in de praktijk
  In deze sessie gaan we in gesprek over wat crowdfunding kan betekenen voor je natuurproject. Je leert over de voor- en nadelen van een crowdfundingcampagne en maakt een eerste opzet voor je eigen campagne.