Symposium

Symposium De Populier

Op 17 april 2019 organiseert Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos een symposium over de populier. Een waardevolle soort voor houtproductie, natuur, klimaatadaptatie, landschap en stedelijk groen.

Organisator Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos
Datum

wo 17 april 2019 09:00 tot 16:30

Locatie Lelystad

De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Terreinbeheerders, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, beleidsmakers en andere geĂ¯nteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.

Voorlopig programma:

 • 09.00 uur Welkomstwoord Patrick Jansen (Stichting Populier)
 • 09.05 uur De populier in het licht van actuele beheeruitdagingen en klimaatverandering
  Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer & dagvoorzitter)
 • 09.15 uur Populus, een zeer diverse familie van soorten en klonen Paul Copini (Wageningen Environmental Research & Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)
 • 09.40 uur Kansen voor populieren in de stad
  Jitze Kopinga (Stichting Populier)
 • 10.05 uur Ziekten en plagen van de populier
  Marijke Steenackers (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
 • 10.30 uur Pauze
 • 11.00 uur Waarde van de populier voor de biodiversiteit
  Luc De Keersmaeker (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
 • 11.25 uur De markt voor populierenhout
  Jan Oldenburger (Stichting Probos)
 • 11.40 uur Kansen en beperkingen van populierenhout - het houtanatomisch perspectief
  Ute Sass-Klaassen (Wageningen Universiteit)
 • 12.05 uur Lunch en gelegenheid tot het bezoeken van de infomarkt
 • 13.30 uur Excursie Beheer van populieren in bos, landschap en de stad
  Jan van Veen (Staatsbosbeheer) & Bram Versprille
 • 16.30 uur Afsluitende borrel

  

Deelnamekosten: €40,- per persoon
U kunt zich alvast aanmelden via deze link