Studiedag

Themadag Bodem onder grasland

De bodem is een kostbaar productiemiddel. Een goede bodemkwaliteit is essentieel voor een hoge en duurzame gewasproductie. Maar wat zijn kenmerken van een goede bodemkwaliteit en wat kun je daar als boer zelf aan doen? Anderzijds blijkt de grasopbrengst al jarenlang te blijven hangen rond gemiddeld ruim 10 ton ds/ha. Er zijn echter voorbeelden dat 15 ton mogelijk is. Waar liggen verbeterpunten? Frequent herinzaaien en gras opnemen in de vruchtwisseling en dus als akkerbouwer werken? Of juist oud grasland koesteren?

Organisator Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum

di 15 maart 2016 09:30 tot 15:15

Locatie ’s morgens bij Van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden; ’s middags op Dairy Campus te Goutum.

Op deze dag zal vanuit verschillende gezichtspunten dit thema worden belicht waarbij ook vanuit het onderzoek “goud van oud” resultaten gepresenteerd worden.

's Morgens zijn er vier inleidingen. In het middagprogramma zijn er workshops, waarbij er veel keuze is, variërend van een veearts die de bodem heeft ontdekt tot een akkerbouwer die gras heeft ontdekt.

Deze themadag wordt georganiseerd door Van Hall Larenstein in samenwerking met Agrivaknet.

Programma:

 • 9:30 Ontvangst/koffie
 • 10:00 Goaitske Iepema (Van Hall Larenstein) : relatie leeftijd grasland, bodemkwaliteit en grasproductie
 • 10:20 Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut): hoe krijg/behoud je uitstekend oud grasland?
 • 10:40 Pauze
 • 11:10 Piet Riemersma over (van Iperen BV) meststoffen en bodemleven
 • 11:30 Frank Verhoeven (Boerenverstand): de rol van de bodem in de kringloop (landbouw)
 • 11:50 Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij bij Van Hall Larenstein
 • 12:15 Lunch
 • 13.00 Vertrek naar Dairy Campus (eigen vervoer)
 • 13:30 – 14:15 Workshopronde 1; 14:30 - 15:15 Workshopronde

Middagprogramma met keuze uit de volgende workshops:

 • Goaitske Iepema (Van Hall Larenstein): de conditie van een graslandbodem scoren, hoe doe je dat?
 • Theo Mulder/Minne Hiemstra: hoe maak je goede organische stof?
 • Gerrit Hegen: hoe een veearts de bodem onder grasland ontdekte.
 • Gelein Biewenga (Van Hall Larenstein): de farmwalk als graslandmanagementinstrument.
 • Agrofins (voorheen BLGG): holt de bodemkwaliteit onder grasland achteruit?
 • Nick v Eekeren (LBI): wat kan (rode) klaver bijdragen aan de grasproductie?
 • Coen ter Berg (Aequator): wat is het belang van waterbeheer bij grasland?
 • Frank Verhoeven (Boerenverstand) : wat zegt de graskuilsamenstelling over de bemesting?
 • Peter ten Hoeve: hoe maak je van koemest kunstmest (mestkraken)?

Kosten: 45 € (Studenten gratis)