Bijeenkomst

Themamiddag Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt

Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten van mais en gras in vruchtwisseling of continu telen centraal. Er zijn veel vragen en beelden over wat een goede aanpak is en wat daarvan de conquenties voor onder andere bemesting en productie zal zijn.

Organisator Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Datum

do 6 februari 2020 13:30 tot 16:30

Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

Bij de keuze tussen wel of geen vruchtwisseling spelen veel aspecten een rol, zoals bedrijfstype, grondsoort, ontwatering en regio. Op deze themamiddag geeft de CBGV een overzicht van aandachtspunten en risico’s, en geven de sprekers ook handvatten voor een duurzame uitvoering van vruchtwisseling van mais en gras. We sluiten de themamiddag af met twee praktijkverhalen met een verschillende insteek voor vruchtwisseling.

Programma

 • 13:15 Ontvangst
 • 13:30 Welkom door voorzitter CBGV
  Inge van Schie - Rameijer, LTO
 • Vruchtwisseling Mais en Gras in de actualiteit - Wat zijn de beleidsontwikkelingen?
  Claude van Dongen, LTO
 • Vruchtwisseling Mais en Gras landbouwkundig bekeken - De plussen en minnen in drie scenario’s.
  Wim Bussink, NMI
 • Duurzame continuteelt mais - Nog steeds een optie, maar welk vakmanschap is nodig?
  Herman van Schooten, WUR
 • Stikstofdynamiek bij Mais en Gras in vruchtwisseling - Hoe bemesting afstemmen op opbouw en afbraak stikstof in de bodem? Wim van Dijk, WUR
 • 15:00 Pauze
 • 15:20 Vruchtwisseling mais en gras op bedrijfsniveau - Optimale verhouding van blijvend gras, tijdelijk gras en mais. Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut
 • Mais en gras verbouwen in de praktijk
  Twee veehouders delen hun ervaringen, één met vruchtwisseling en één met continuteelt
 • Discussie
 • 16:30 Aansluiting en napraten tijdens borrel

Aanmelden

U kunt zich hieronder opgeven voor deze themadag: