Studiedag

Training Biodiversiteit

Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp in het onderwijs. Hoe behouden we soorten? Welke soorten zijn er? En welke ecosystemen? Hoe kijken we eigenlijk naar biodiversiteit?

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

wo 23 mei 2018 09:00 tot 16:00

Locatie IPC Groene Ruimte Koningsweg 35 6816 TG Arnhem

De grote vraag is hoe biodiversiteit inzichtelijk gemaakt kan worden. In Nederland komen ongeveer 40.000 soorten voor. Pragmatisch handelen en eenvoud vormen de basis om biodiversiteit in beeld te brengen. Deze training biedt inzicht in natuurlijke processen en de indicatoren die leiden tot biodiversiteit. In de training staat niet de soort centraal maar de ecologische voorwaarden die de basis vormen voor een hoge soortenrijkdom.

In alle vakken van een groene school maar ook in de biologie heeft biodiversiteit een plek in het curriculum. Klimaat, bodem, gebruik van de openbare ruimte, aanwezigheid van dieren; het zijn allemaal elementen die te maken hebben met de ecologische voorwaarden. De ecologie is een levend systeem. Hoe kunnen wij dat als docenten inzetten in onze lessen?

Doel

In deze training wordt toegewerkt naar inzicht in de processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom. De deelnemer leert werken met de Meetlat Biodiversiteit. Daarnaast spreken we over de vakdidactiek en biodiversiteit.

Onderwerpen training 

  • Wat verstaan we onder biodiversiteit
  • Inleiding Meetlat Biodiversiteit
  • Uitvoeren meting in praktijksituatie
  • Bespreken meetresultaten
  • Mogelijkheden om de meetlat in te zetten in het onderwijsUitvoering 

Deze training kenmerkt zich door een afwisseling van binnen en buitenactiviteiten.  Het oefenen met de meetlat helpt om anders naar biodiversiteit te kijken. Het tweede onderwerp is hoe we de meetlat vertalen naar een betekenisvolle les in het onderwijs.