Studiedag

Training 'Bodem' voor (v)mbo-docenten

Het belang van een gezonde bodem staat de laatste jaren weer in de belangstelling. Er is een groeiend besef dat de bodem impact heeft op de biodiversiteit en op de groei van planten (in tuinen, recreatiegebieden, sportvelden maar ook bij het verbouwen van gewassen voor voedselproductie). Een gezonde bodem biedt mogelijkheden voor een gezonde bedrijfsvoering voor hoveniers en boeren, met een effect op de gezondheid van planten en dieren. Dit alles pleit voor een prominente plaats voor kennis over bodem in het groene onderwijs.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

ma 13 mei 2019 08:30 tot 16:00

Locatie Praktijk Centrum Bomen, Asselsestraat 328 b, 7312 TR Apeldoorn
Prijs € 375,00

Op de bodemdag gaan we vanuit de theorie naar de praktijk. Door de bodem te bekijken en te beoordelen komen alle bovenstaande thema’s aan bod. Het programma kent een afwisselend aanbod tussen theorie en praktijk. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 Inleiding bodem als groeiplaats

 • Bodem-gerelateerde groeifactoren
 • Technische samenstelling in relatie eigenschappen en gebruik
  (draagkracht vs. optimale groeiomstandigheden, belang van structuur,
  oefening herkennen grondsoorten op basis van veldkenmerken)

Bodem als complex levend substraat

 • Natuurlijke bodemvruchtbaarheid
 • Belang van organische stof en natuurlijke processen
 • Bodemweerbaarheid
 • Impact van pesticiden

Bodemverbetering 

 • Grond wel of niet bewerken?
 • Organische stofmanagement
 • Organische meststoffen en bodemverbeteraars
 • Kunstmatige grondmixen en –substraten

Veldwerk

 • Beschrijven en beoordelen bodemprofiel
 • Bodemlagen en grondsoorten
 • Structuurkenmerken
 • Herkennen probleemsituaties
 • Veldmetingen vocht, zuurgraad, EC, verdichting
 • Beoordelen groeiplaats

Door de bodem te bekijken en te beoordelen komen alle bovenstaande thema’s aan bod. Het programma kent een afwisselend aanbod tussen theorie en praktijk. 

Doel

Aan het einde van de dag ga je naar huis met kennis over bodemkunde en een gezonde bodem. Je leert de theorie, maar ook de toepassing van deze kennis in de praktijk. Je bent in staat deze opgedane kennis over te brengen.