Studiedag

Training Bodem

Het belang van een gezonde bodem is de laatste jaren weer wat meer in de belangstelling komen te staan. Er is een groeiend besef dat de bodem impact heeft op de groei van planten (in tuinen, recreatiegebieden, sportvelden maar ook bij het verbouwen van gewassen voor voedselproductie), de biodiversiteit en de mogelijkheden die er zijn voor een gezonde bedrijfsvoering voor onder andere hoveniers en van boeren, met een effect op de gezondheid van planten en dieren. Dit alles pleit voor een prominente plaats voor kennis over bodem in het groene onderwijs.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

ma 1 oktober 2018 08:30 tot 16:00

Locatie Praktijk Centrum Bomen Asselsestraat 328 b 7312 TR Apeldoorn

Doel van de training

 • Informeren en kennisdeling over de gezonde bodem.
 • Bodemkunde in de theorie en in de praktijk.Inhoud 

Inleiding bodem als groeiplaats

 • Bodem-gerelateerde groeifactoren
 • Technische samenstelling in relatie eigenschappen en gebruik
  (draagkracht vs. optimale groeiomstandigheden, belang van structuur,
  oefening herkennen grondsoorten op basis van veldkenmerken)

Bodem als complex levend substraat

 • Natuurlijke bodemvruchtbaarheid
 • Belang van organische stof en natuurlijke processen
 • Bodemweerbaarheid
 • Impact van pesticiden

Bodemverbetering 

 • Grond wel of niet bewerken?
 • Organische stofmanagement
 • Organische meststoffen en bodemverbeteraars
 • Kunstmatige grondmixen en –substraten

Veldwerk

 • Beschrijven en beoordelen bodemprofiel
 • Bodemlagen en grondsoorten
 • Structuurkenmerken
 • Herkennen probleemsituaties
 • Veldmetingen vocht, zuurgraad, EC, verdichting
 • Beoordelen groeiplaatsUitvoering 

Op de bodemdag gaan we vanuit de theorie naar de praktijk. Door de bodem te bekijken ne te beoordelen komen alle bovenstaande thema’s aan bod. Het programma kent een afwisselend aanbod tussen theorie en praktijk.