Studiedag

Training Dieren en natuur; kunnen we leren omdenken?

Deze dag gaat over wettelijke en maatschappelijke veranderingen die rechtstreeks gevolgen hebben op onze kijk op huisdieren, het houden van dieren en dierenwelzijn. De inhoud is gerelateerd aan de keuzevakken ‘Het houden van dieren' en 'Gezonde dieren’.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

do 8 november 2018 10:00 tot 16:00

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen Mansholtlaan 18 6708 PA Wageningen

Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen in het vmbo zijn er beschrijvingen gekomen voor de keuzevakken van het vmbo-profiel Groen. De keuzevakken ‘Het houden van dieren’ en ‘Gezonde dieren’ zijn een nieuwe invulling. In deze training kijken we naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek. In deze cursus kijken we naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek:

 • Duurzaamheidsdoel 1: wat betekent de nieuwe natuurwet (positieflijst) voor ons vak? Welke dieren kunnen we (her)ontdekken?
 • Duurzaamheidsdoel 2: duurzaam leren
 • Duurzaamheidsdoel 3: ontwikkeling van betekenisgerichte (praktijk)opdrachten toepasbaar in de vmbo-lessen

De training wordt gegeven door Michel Grobbe, lerarenopleider en expert Dier en Natuur, Aeres Hogeschool.

Doelgroep

(Aankomende) docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken ‘Het houden van dieren’ en ‘Gezonde dieren’ (gaan) verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van deze keuzevakken.

Inhoud

Dieren en natuur in samenhang met onze maatschappij; kunnen we leren omdenken? Deze titel zegt al iets over het onderzoekende karakter van deze dag. De maatschappij verandert snel. Onze kijk op huis dieren, natuur, het houden van dieren en dierenwelzijn verandert net zo snel. Vragen komen en gaan:

 • Wel of geen dierentuinen?
 • Mag ik nu wel of geen fret houden?
 • Willen we roofvogels houden als hobby of is het alleen voor
  valkeniers bestemd? Of willen we helemaal geen roofvogels in
  gevangenschap?
 • Wie bepaalt? En misschien nog wel belangrijker; wie bezit de juiste kennis om in deze vraagstukken mee te kunnen denken?Nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten veranderen ons vak. Deze training gaat over een aantal wettelijke en maatschappelijke veranderingen die rechtstreeks gevolgen hebben voor de vakinhoud die onderdeel is van de keuzevakken. Het doel van de training is om nieuwe kennis te delen, de huidige situatie (landelijk, school) te bekijken en het denken over nieuwe kansen en wegen vorm te geven.

Programma

De training wordt praktisch ingericht. In de ochtend starten we met theorie en vertalen we dat naar de praktijk. In de middag richten we ons op ‘out of the box’ denken met als doel om te werken aan mogelijke innovatieve vakinhoud.

 • 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 10.15 uur Theorie en praktijk: Dieren en Natuur
 • 12.30 uur Lunch
 • 13.00 uur ‘Out of the box’
 • 15.00 uur Omdenken, vormgeven nieuwe vakinhoud
 • 16.00 uur Einde programma