Studiedag

Training Hydrauliek en hydraulische systemen voor (v)mbo-docenten

De training Hydrauliek en hydraulische systemen is bestemd voor docenten in de (agrarische) techniek die hun kennis van deze aspecten willen verbreden. De training is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag naar een vervolg op de training Duurzame inzet dieselmotoren landbouwtrekkers, maar kan los daar van gevolgd worden.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

di 20 november 2018 08:45 tot 16:45

Locatie Aeres Tech, Zandlaan 29, 6717 LN Ede
Prijs € 350,00

Voorkennis: Enige kennis van en ervaring met hydraulische systemen

Inhoud

Hydraulische systemen zijn gemeengoed op de huidige landbouwmachines en vereisen van de gebruiker de nodige kennis van hydrauliek. Deze kennis is nodig om het systeem efficiënter te laten werken en eventuele storingen te kunnen lokaliseren en oplossen. In deze praktische training leren de deelnemers de kennis toe te passen.

Onderwerpen

In deze praktische training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Werking van de verschillende loadsensing systemen, stuurschuiven, prioriteitsschuiven, hoeveelheidsregeling en drukcompensatie
 • Hydraulische schema’s aan trekkers, vertaling van de schema’s naar de praktijk
 • Systematisch testen en aan de hand van schema en praktijk inzicht krijgen in de te meten waardes
 • Werktuigen aanpassen voor loadsensing systeem
 • Diverse praktische opdrachten, aansluiten componenten tot een
  werkend systeem, aansluiten van een combinatie trekker-werktuig,
  metingen verrichten met het stellen van diagnose
 • Milieu- en veiligheidsaspecten in acht nemen
 • Onderhoud uitvoeren

Oua didactiek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe met deze materie om te gaan in de eigen schoolsituatie
 • Gebruik van PBM’s, zorgen voor verschillende milieu- en veiligheidsaspecten