Studiedag

Training Hydrauliek en hydraulische systemen

De training Hydrauliek en Hydraulische systemen is bestemd voor docenten in de (agrarische) techniek die hun kennis van deze aspecten willen verbreden. De training is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag naar een vervolg op de training Duurzame inzet dieselmotoren landbouwtrekkers maar kan los daar van gevolgd worden.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

di 17 april 2018 08:45 tot 16:45

Locatie Aeres Tech Zandlaan 29 6717 LN Ede

Doel van de training

Hydraulische systemen zijn gemeengoed op de huidige landbouwmachines, deze systemen vereisen van de gebruiker de nodige kennis van de hydrauliek. Deze kennis is nodig om de werking van het systeem efficiënter laten werken en eventuele storingen te kunnen lokaliseren en oplossen. In deze praktische training leren de deelnemers de kennis toe te passen.

Inhoud

In deze praktische training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Werking van de verschillende loadsensing systemen, stuurschuiven, prioriteitsschuiven, hoeveelheidsregeling en drukcompensatie
  • Hydraulische schema’s aan trekkers, vertaling van de schema’s naar de praktijk
  • Systematisch testen en aan de hand van schema en praktijk inzicht krijgen in de te meten waardes
  • Werktuigen aanpassen voor loadsensing systeem
  • Diverse praktische opdrachten, aansluiten componenten tot een werkend systeem, aansluiten van een combinatie trekker-werktuig, metingen verrichten met het stellen van diagnose
  • Milieu- en veiligheidsaspecten in acht nemen
  • Onderhoud uitvoeren

Oua didactiek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe met deze materie om te gaan in de eigen schoolsituatie
  • Gebruik van PBM’s, zorgen voor verschillende milieu- en veiligheidsaspecten.

Programma

08.45 - 09.00 uur: Inloop
09.00 - 10.30 uur: Start programma; theorie en introductie verschillende hydraulische componenten
10.30 - 10.45 uur: Pauze
10.45 - 12.15 uur: Praktijk
12.15 - 12.45 uur: Lunch
12.45 - 14.00 uur: Theoriedeel 2
14.00 - 15.30 uur: Praktijk
15.45 - 16.30 uur: Gesprek over hoe is dit in te zetten en met welke materialen en gereedschappen op de eigen situatie in relatie tot het leren van leerlingen
16.30 - 16.45 uur: Afsluiting