Cursus

Training Keuzevak D&P Voeding en Beweging

n deze tweedaagse training leer je hoe je jouw leerlingen (profiel D&P (v)mbo) op basis van de eindtermen van het keuzevak Voeding en Beweging een bewegingsactiviteit laat uitvoeren en hoe je dit als docent coacht. Daarnaast ga je aan de slag met gezonde voeding en hoe je dit kan integreren in de onderwijspraktijk en het kan verbinden met bewegen.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

wo 18 december 2019 09:30 tot 16:30

wo 8 januari 2020 09:30 tot 16:30

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, Wageningen
Prijs € 40,00
 • Benodigdheden: Sportkleding en sportschoenen
 • Kosten: € 40, incl. lunch

In deze tweedaagse training leer je hoe je jouw leerlingen op basis van de eindtermen van het keuzevak voeding en beweging een bewegingsactiviteit laat uitvoeren en hoe je dit als docent coacht. Daarnaast ga je aan de slag met gezonde voeding en hoe je dit kan integreren in de onderwijspraktijk en het kan verbinden met bewegen. Aan bod komen onder andere differentiëren: beweging voor iedereen!, hoe organiseer je dat, samenwerken van leerlingen, gezonde voeding, de inzet van materialen, wetgeving over beweging en bevoegdheden en koppeling aan D&P. De keuze van didactiek tijdens de training sluit aan bij de leerbehoeften en leermogelijkheden van de deelnemers. Aan het einde van de training ben je vakinhoudelijk bekwaam en voldoe je aan de eindtermen van het keuze vak voeding en beweging (D&P)

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor docenten die werkzaam zijn binnen het profiel D&P op het (v)mbo.

Opzet

De training bestaat uit vakinhoud in combinatie met vakdidactiek en het oefenen in de praktijk:

 • De lessen in Wageningen worden verzorgd door een inhoudelijke
  vakexperts en een didacticus. De expert geeft les over de vakinhoud. De
  didacticus bespreekt in te zetten werkvormen en reflecteert met de groep
  op de leereffectiviteit, het leerproces en verbindt deze aan de
  theorie. 
 • Daarnaast organiseer je zelf mogelijkheden om het geleerde in de
  praktijk te oefenen. In veel gevallen zal dat plaatsvinden in de lessen
  die je geeft binnen het profiel D&P.

Producten en toetsing

Tijdens de training ga je aan de slag met de volgende onderdelen:

 • Je maakt een onderwijsontwerp waarbij je een activiteit organiseert binnen je onderwijspraktijk.
 • Je beschrijft hoe je leerlingen hebt betrokken en aangestuurd
  tijdens de verschillende fasen van deze profielmodule. Je presenteert
  het materiaal wat je daarbij ontworpen hebt.
 • Je reflecteert op de ondernomen activiteiten binnen je eigen lessen.

Bronnen

Van Dooren, C., Brink, L., & Mensink, F. (2014). Meer dan lekker: Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen. (3e herziene druk). Den Haag: Voedingscentrum.

Certificering voor het keuzevak

Na het volgen en afronden van deze training ontvang je een certificaat voor het keuzevak.  Deze training is ook een onderdeel  in het programma van de minor Dienstverlening en producten bij Aeres Hogeschool Wageningen. Wanneer  je de minor wilt gaan volgen kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling voor dit keuzevak, onderdeel van de minor.