Studiedag

Training Motorzagen en velling vs. veiligheid en didactiek

De training Motorzagen en velling versus veiligheid en didactiek is bestemd voor docenten tuin en landschap, groenvoorziening en hoveniers die hun kennis van motorkettingzagen willen verbreden en verdiepen.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

ma 15 oktober 2018 08:30 tot 16:00

Locatie Praktijk Centrum Bomen Asselsestraat 328 b 7312 TR Apeldoorn

Naast de vakinhoudelijke kennis worden er accenten gelegd op vakdidactiek passend bij het vellen van bomen met motorkettingzagen. Hoe vertaal je jouw inhoudelijke kennis in een interessante en betekenisvolle les voor leerlingen en studenten? En hoe ga je om met wettelijke regels en veiligheidsrichtlijnen?

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de training  worden behandeld: 

  • Algemene (last minute) risico-inventarisatie;
  • Specifieke veiligheidsaspecten bij (on)ervaren leerlingen;
  • Instructie en demonstratie door de instructeur;
  • Trainen van leerlingen.Uitvoering 

De inhouden van de training zullen zowel in de praktijk als theoretisch aan bod komen. De onderwerpkeuze nodigt uit tot praktisch aan de slag gaan met machines en instructie. We plannen deze training aan het begin van het schooljaar zodat  de nieuwe kennis en vaardigheden gedurende het schooljaar in lessen gestalte kan krijgen. Bij het onderwerp trainen van leerlingen hoort een rollenspel en een oefening in het bos met motorkettingzagen.