Studiedag

Training Visstand en sportvisserij voor (v)mbo-docenten

De training wordt praktisch ingericht. De locatie biedt mogelijkheden om buiten en binnen bezig te zijn. Aan het einde van de dag gaan de deelnemers naar huis met les ideeën voor het vmbo onderwijs.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

do 26 september 2019 09:45 tot 16:00

Locatie Aeres vmbo Emmeloord, De Balkan 16, 8303 GZ Emmeloord

Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Recent is er een nieuw keuzevak bijgekomen: ‘Visstand en sportvisserij’. In dit keuzevak gaat het over visrijkkundig onderzoek, water en beheerssystemen in relatie tot de visstand, viskwekerijen en het uitvoeren van onderhoud aan visplaatsen, viswater en waterkanten. De cursus is bedoeld voor (aankomende) docenten die in dit keuzevak les gaan geven.

Inhoud en de koppeling met onderwijs

Deze cursus borduurt voort op didactische en pedagogische leerconcepten die we allemaal weleens bestudeerd hebben. Het vormgeven van deze concepten is vaak nog niet zo eenvoudig. In de cursus geven we aandacht aan de beroepslogische principes, de didactische principes en de pedagogische principes die naar voren komen bij het organiseren van leren en onderwijs in de beroepspraktijk.

Inhoud en onderzoek doen

De deeltaken die beschreven zijn in de eindtermen hebben te maken met (water) ecologie, water en beheersystemen in relatie tot de visstand, de viskweek en de faciliteiten rond het vissen in de natuur. Daarbij komt ook wet en regelgeving aan bod. Onderzoek doen neemt een centrale plaats in tijdens dit keuzevak. Ook gedurende deze cursusdag gaan we dus bezig met onderzoek.

Uitvoerder

Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De docent voor deze cursus is Gerald Tijms, docent en onderwijsontwikkelaar bij Aeres vmbo en aanvrager/ontwikkelaar van het keuzevak ‘Visstand en sportvisserij’. Dit keuzevak gaat in studiejaar 18-19 voor het eerst gegeven worden. Vanuit de praktijkervaringen tijdens het voorbereiden op het keuzevak neemt Gerald je mee.

  • Kosten: €35 incl. lunch (het grootste deel van de bijscholing wordt bekostigd door OCW en VO-raad)

  • Groepsgrootte: Max. 15 deelnemers