Studiedag

Training Wet Natuurbescherming

Lesgeven over wet en regelgeving kan heel lastig zijn. Leerlingen en studenten hebben verschillende leerstijlen en vaak een matige interesse in wet- en regelgeving. Als docent wil je graag een (inter)actieve les, ook als de stof voornamelijk theoretisch is. In deze training gaan we aan het werk met de wet Natuurbescherming en diverse werkvormen.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

wo 16 mei 2018 08:30 tot 16:00

Locatie Praktijk Centrum Bomen Asselsestraat 328 b 7312 TR Apeldoorn

De Wet Natuurbescherming vervangt vanaf 1 januari 2017 drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig:

 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland,
 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden en
 3. vereenvoudiging van regels.

Deze regelgeving is van belang voor een ieder die in het landschap werkt; studenten en leerlingen in hun stages en docenten als kennisoverdrager en begeleider.

Doel van de training

 • Delen van kennis over de wet en het omgaan met de wet
 • Bewustwording creĆ«ren over gedragscode en handelswijzen in relatie tot de wet
 • Docenten in het vmbo en mbo tools meegeven om de inhoud van de wet te verwerken in hun lessen voor leerlingen/studentenInhoud

 • Wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming (basisbeginselen)
 • Verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Zorgvuldig (wettelijk) handelen bij bestaand beheer
 • Zorgvuldig (wettelijk) handelen bij ruimtelijke gebiedsontwikkeling
 • Gedragscode in relatie tot de Wet Natuurbescherming op kennisniveau en handelingsniveau
 • Ontheffingen en Vrijstellingen van de Wet NatuurbeschermingUitvoering 

In deze training brengen we de inhoud van de Wet Natuurbescherming tot leven door het het gebruiken van activerende werkvormen en het bespreken van praktijkcasussen. De gedragscode geeft input tot een gesprek over handelswijzen en gedragingen.