Presentatie

Tweede netwerkdag onderwijs-bedrijfsleven

Op donderdag 21 april vindt voor de tweede keer de netwerkdag onderwijs-bedrijfsleven plaats bij Stoas in Wageningen. Je wordt geinformeerd over alle ontwikkelingen rondom de sectorkamer Voedsel, Groen & gastvrijheid en de bijbehorende marktsegmenten Groen & Voeding. Daarna zijn er twee series workshops.

Organisator AOC Raad
Datum

do 21 april 2016 16:00 tot 18:30

Locatie Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool Mansholtlaan 18, Wageningen

Als eerste wordt je geïnformeerd over alle ontwikkelingen rondom onze sectorkamer Voedsel, Groen & gastvrijheid en de bijbehorende marktsegmenten Groen & Voeding. Vervolgens zijn er twee series workshops.

Per serie kun je een keuze maken uit twee workshops.

 • Ronde 1: 16.15- 17.00
  Keuzedelen, nieuwe mogelijkheden in het mbo
  Deskundigen informeren je over de keuzedelen: wat zijn keuzedelen, hoe komen ze tot stand en wat zijn de randvoorwaarden.
  Daarnaast gaan we als onderwijs en bedrijfsleven in gesprek over de mogelijkheden die keuzedelen bieden, zoals inspelen op de laatste innovaties; doorstroom naar het hbo; verdiepend en verbredend zijn; de uitvoerbaarheid; samenwerking onderwijs bedrijfsleven bij het maken én het uitvoeren van een keuzedeel en de mogelijkheden van AOC overschrijdende keuzedelen.

  Examinering
  Bij een nieuwe kwalificatiestructuur (de HKS) hoort ook nieuwe examinering. De examenstichting Groene Norm is verantwoordelijk voor de constructie van de examens. Tijdens deze workshop presenteren zijn welke producten er gereed zijn, hoe ze tot stand gekomen zijn er wat er in de komende maanden nog staat te gebeuren.
 • Ronde 2: 17.15- 18.00

  Bijzondere vereisten zoals branchevereisten en/of wettelijke beroepsvereisten
  Bijzondere vereisten kunnen onderdeel uitmaken van het kwalificatiedossiers of worden door branche(s) en onderwijs zelf afgesproken. Deze vereisten kunnen van belang zijn voor het kunnen starten als beginnend beroepsbeoefenaar of zijn een plus op het diploma.
  Voorbeelden van deze vereisten het T-rijbewijs, VCA, allerlei wettelijke besluiten rondom de omgang met dieren, flora-en faunawet .
  In februari zijn de kwalificaties-dossiers vastgesteld en vertellen we u wat er veranderd is, hoe deze vereisten geborgd kunnen zijn en wat dit betekend voor het diploma en/of certificaat.

  Vmbo
  Ook het vmbo is volop aan het vernieuwen. Net als in het mbo is dit een enorme opgave voor onderwijs en bedrijfsleven. Wat er precies gebeurt en welke kansen dit bied wordt je in deze workshop duidelijk gemaakt.
 • 18.10 uur. Centrale afsluiting met feestelijke ondertekening VCA convenant
  De AOC Raad en enkele werkgeversorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de borging van het veiligheidscertificaat VCA. De afspraken hierover zijn in een convenant vastgelegd.

Hierna zal de bijeenkomst in een informele setting, met en hapje en een drankje, worden voortgezet.