Studiedag

UDV Onderwijsdag ‘De plek van de veehouderij in Nederland’

We bezoeken deze dag de Herenboeren in Boxtel.
De ontvangst en lezingen zijn bij Zonnewende, Esscheweg 78 in Sint-Michielsgestel.

Organisator OVP
Datum

wo 21 november 2018

Locatie Herenboeren in Boxtel in zalencentrum Zonnewende

09.30 uur Ontvangst In de zaal bij Zonnewende

10.00 uur Welkom en aftrap door Cor Duim en Jeroen Nolles namens OVP Dier

  10.15 uur Onderwijs en bedrijfsleven aan de lat voor kennisdoorstroming Eric Douma, Vice voorzitter van de POV en LTO Noord

  10.45 uur Farming communities, everyone a changemaker door Geert van der Veer, Voorzitter stichting Herenboeren NL

  11.15 uur Koffie en start 1e workshopronde

  • Nieuw Nederlands Weiden: Weiden in een vorm die iedereen past!

   Bert Philipsen, Wageningen Livestock Research, projectleider voedergewassen en beweiding.

  • Van crimineel naar gewaardeerd voedselproducent

   Erik Stegink, Varkenshouder (biologisch en gangbaar) en eigenaar van Piggy’s Palace

  • Veenweiden Innovaties, leren door experimenteren

   Youri Egas, Innovatiemanager KTC Zegveld

  • Rondleiding over de Herenboerderij Geert van der Veer

  Meer informatie bij workshopronde 1

  Bert Philipsen

  Een virtuele ‘FarmWalk’ met Bert Philipsen langs de 3 stappen van het concept Nieuw Nederlands Weiden. We lopen we langs de perceelsindeling, de maandelijkse keuze van het weideplatform en het dagelijks sturen van de juiste graslengte op één van de demonstratiebedrijven. En we bespreken de mogelijkheden en tools die beschikbaar komen voor het onderwijs einde 2018 vanuit het WURKS project WEIDEN.

   

  Erik Stegink

  Erik gaat met u in gesprek over welke innovaties hij in zijn bedrijf toepast en hoe hij dat gebruikt om  in contact te komen met burgers. Het gaat over de date-gate, kunstgras in de stal, vleesverkoop onder eigen merk, een glijbaan voor varkens, varkenskaas en veel buitenlandse ervaringen door een Nuffield scholarship. Zijn voorbeelden komen uit de varkenshouderij, maar zijn ervaringen op gebied van ondernemerschap en contacten met burgers zijn inspirerend voor elke sector.

  Youri Egas

  Het Westelijke veenweidegebied kent zijn eigen specifieke eigenschappen, waaronder de grondsoort: veen. Welke uitdagingen kent veen? En welke innovatieve oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstbestendige landbouw op veen? Kom er achter door gezamenlijk te leren door te experimenteren.

   

  Rondleiding over de Herenboerderij

  12.30 uur Lunch en netwerken

  13.30 uur 2e workshopronde

  • Kringlooplandbouw, ondernemend ambachtelijk boeren

   Frits van der Schans, Senior Adviseur bij CLM Onderzoek & Advies

  • Melkproductie wereldwijd en de invloed op de Nederlandse boer

   Michel de Haan, Projectleider bij Wageningen University & Research

  • Resistentie en antibioticumgebruik: wat hebben deze twee met elkaar te maken?

   Annet Velthuis, Lector Management van Rundergezondheid

  • Rondleiding over de Herenboerderij

   Geert van der Veer

  Meer informatie bij workshopronde 2

  Frits van der Schans

  "Boeren zitten -als het ware- gevangen in het huidige productiesysteem" en "het huidige productiesysteem is vastgelopen" schreef minister Carola Schouten recent in haar visie 'Waardevol en Verbonden'. Volgens Schouten is de toekomst aan "kringlooplandbouw" en vraagt een transitie daar naartoe grote inzet van alle partijen. En de boer? Hij dient niet alleen ondernemend te zijn maar ook het ambacht te beheersen.

   

   

  Michel de Haan

  Michel de Haan werkt bij Wageningen University & Research (WUR). WUR is deelnemer van het International Farm Comparison Netwerk (IFCN, https://ifcndairy.org/). Dit levert veel informatie over de melkveehouderij wereldwijd. Melkproductie, melkprijzen en kostprijzen van melkveehouderij in verschillende delen van de wereld komen aan de orde tijdens de workshop. Maar ook invloeden op de melkproductie en melkprijzen worden bediscussieerd tijdens deze sessie.

   

  Annet Velthuis

  Tijdens deze workshop wordt op een interactieve manier stilgestaan bij: Wat zijn resistente bacteriën? Komen deze bacteriën in Nederland voor? En misschien ook op Nederlandse ·        (rundvee)bedrijven? Waarom wordt het gebruik van antibiotica beperkt op Nederlandse (rundvee) bedrijven? En hoe kijkt de wereld hier tegen aan?

   

   

  Rondleiding over de Herenboerderij

  14.30 uur 3e workshopronde

  • Voeding droogstaande koeien

   Aukje Geurtsen, Dierenarts rundvee en productmanager bij De Heus

  • Mooi landschap, van kostenpost naar verdienmodel

   Hans de Haan, Projectleider LandvanWaarde

  • Stressvrij omgaan met de koe

   Marko Ruis, Onderzoeker en docent dierenwelzijn, Wageningen Livestock Research en Hogeschool Van Hall Larenstein

  • Rondleiding over de Herenboerderij

   Geert van der Veer

  Meer informatie bij Workshopronde 3

  Aukje Geurtsen

  Goede voeding in de droogstand kan veel gezondheidsproblemen in de lactatie voorkomen.  Aan de hand van recente onderzoeken zullen praktische tips rondom voeding van droge koeien besproken worden.

  Marko Ruis

  In het buitenland is aangetoond dat een stressvrije omgang met koeien kan leiden tot wel 10% meer melk en 42% minder kreupelheden. Dit kan al snel duizenden euro’s per jaar opleveren. We zien dus liever geen gestreste koeien. Hoe je dat doet, wordt in een interactieve workshop bediscussieerd en geoefend.

  Hans de Haan

  Omdat een mooi landschap van iedereen is, lijkt het soms ook van niemand. En dan betaalt ook niemand de boer er voor. LandvanWaarde zorgt dat melkveehouders natuur, landschap en biodiversiteit kunnen omzetten van “schadepost” naar pijler onder de bedrijfsvoering. Wishful thinking? Wij denken van niet.

  Rondleiding over de Herenboerderij

  15.30 uur Informele borrel, netwerken en het delen van ervaringen

  Klik hier voor filmpje met extra info over Herenboeren in Boxtel

  Klik hier voor aanmelden

  Deze dag wordt mogelijk gemaakt door het Onderwijsvernieuwingsprogramma dier.