Leidingen en meters, foto: Pixabay

Nieuws

Van waterzuivering en biogas tot waardevol CO2

Gepubliceerd op
22 april 2015

De waterschappen, beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties, kunnen 25% van de klimaatdoelen halen door CO2 te winnen dat vrijkomt bij de productie van biogas; een product van slibvergisting.

Dit blijkt uit een studie van Arcadis in opdracht van Stowa en enkele waterschappen (CO2-winning op rwzi’s). Vakblad H2O besteedde aandacht aan deze studie in haar kenniskatern Water Matters: Wordt de rioolwaterzuivering producent van CO2?.

Biobased CO2 toepassen

In het artikel passeren enkele toepassingen voor ‘biobased CO2’ –restproduct bij het proces van opwaardering van biogas naar groengas- de revue. In plaats van dit in de atmosfeer te brengen, kan het verkocht worden: ‘om verschillende redenen interessant’. Naast werken aan klimaatdoelstellingen, is het interessant omdat de productie van CO2 uit biogas energie-efficiënter is en bijvoorbeeld omdat het (de toepassingen) verkocht kan worden aan de drinkwaterindustrie, de levensmiddelindustrie en de glastuinbouwsector. Het vakblad legt uit wat in deze sectoren met CO2 wordt gedaan.

Techniek en financiën

Verder stipt de redactie de methodes aan waarmee CO2 gezuiverd kan worden. Welke techniek moet worden toegepast is afhankelijk van de eisen van de afnemer en de toegepaste technologie. Sommige rioolwaterzuiveringsinstallaties beschikken al over installaties voor de opwaardering van biogas, andere niet. In het rapport is te lezen wat de financiële consequenties en voordelen voor beide type bedrijven zijn. Zo is te lezen over terugverdientijden en kosten van verschillende technologieën.

In het rapport is verder informatie opgenomen over opbrengsten van CO2 per ton en is bijvoorbeeld een kansenkaart opgenomen: waar bevinden zich zuiveringsinstallaties met grote gistingsinstallaties en glastuinbouwgebieden.Bron foto: Pixabay