Bijeenkomst

Veldwerkplaats - Drones in het natuurbeheer

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. De bijeenkomst van 4 november gaat over het gebruik van drones binnen natuurbeheer.

Organisator VBNE
Datum

do 4 november 2021 09:00 tot 16:00

Locatie Dwingeloo Excursie: Dwingelderveld
Prijsomschrijving € 295,- euro (excl. BTW)

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 20 is bereikt.

De mogelijkheden om met drones te werken in het natuurbeheer zijn enorm toegenomen. Het is een leuk speeltje, maar wat kun je ermee? In welke gevallen is het nuttig en wanneer niet? Wat zijn de ervaringen? Daarover gaat deze Veldwerkplaats. Diverse deskundige sprekers laten zien hoe zij drones inzetten voor het bepalen hoeveelheid opslag en biomassavolumebepalingen voor het natuur-en bosbeheer, voor vegetatiekarteringen en het inschatten van het oppervlak krabbenscheer in sloten. Ook staan we stil bij de vraag wat de bijdrage van drones is bij het tellen van vogelkolonies, weidevogelbeheer en het inventariseren van fauna. Daarnaast is er aandacht voor de verstorende effecten van drones en hoe daar mee om te gaan. ’S Ochtends zijn er een aantal lezingen, s’ middags gaan we met een drone vliegen en zien we ‘live’ de mogelijkheden op de Drentse heide met een warmtebeeldcamera.

Programma (bij benadering)

9.00 inloop
9.30 start lezingen
12.30 lunch
13.30 excursie 
16.00 borrel en afsluiting

Sprekers

Mark de Haan (Aeret), Peter v.d. Brandhof (Brandhof Natuur & Platteland), Jannis Heusinkveld (the Fieldwork Company), David Borgman (Borgman Beheer), Hans Krol (Natuurmonumenten) 

Let op: als de Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen. Mail dan naar info@veldwerkplaatsen.nl