Bijeenkomst

Veldwerkplaats - Effectiviteit kleinschalige beekmaatregelen

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst op 26 oktober in Bergeijk wordt ingegaan op de effectiviteit van kleinschalige beekmaatregelen.

Organisator VBNE
Datum

di 26 oktober 2021 09:30 tot 16:00

Locatie Omgeving Bergeijk (Noord-Brabant). Excursie: Keersop en De Beekloop
Prijsomschrijving € 295,- euro (excl. BTW)

Steeds meer waterbeheerders nemen kleinschalige maatregelen om de ecologische kwaliteit van beken te verhogen. Er is ondertussen al aardig wat ervaring opgedaan in o.a. Noord-Brabant. Maar levert het ecologisch gezien genoeg op? En is er daadwerkelijk een spanningsveld met waterveiligheid? Op deze Veldwerkplaats gaan we in op de resultaten van onderzoek naar aangepast maaibeheer (het stroombaan- en eenzijdig niet maaien), het inbrengen van hout en de invloed hiervan op bijvoorbeeld de flora, fauna en de hydraulica. Ook kijken we naar de bredere invloeden (van bijvoorbeeld nutriënten) uit het stroomgebied op de effectiviteit. ’s Ochtends zijn er diverse lezingen van deskundige sprekers, ’s middags gaan we naar de Keersop en de Beekloop om in het veld de effecten van een aantal maatregelen te bekijken.

Programma (bij benadering)

9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 excursie 
16.00 borrel en afsluiting

Sprekers

Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Jonas Schoelynck (Universiteit Antwerpen), Mark Scheepens (Waterschap de Dommel).

Let op: als de Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen. Mail dan naar info@veldwerkplaatsen.nl