Bijeenkomst

Veldwerkplaats - Ontsnippering

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst op 16 november wordt ingegaan op de versnippering van leefgebieden en welke maatregelen hier tegen zijn.

Organisator VBNE
Datum

di 16 november 2021 09:30 tot 16:00

Locatie Natuurbrug Zanderij Crailoo en Natuurmonumenten Ankeveen-Naardermeer
Prijsomschrijving € 295,- euro (excl. BTW)

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 18 is bereikt.

De afgelopen jaren zijn veel maatregelen genomen om de versnippering van leefgebieden van flora en fauna te verbeteren, oftewel: ontsnipperen. Denk aan ecoducten over (snel)wegen, dassentunnels, amfibietunnels,  en vispassages, maar ook innovaties als vleermuis- en boommarterportalen. Wat zijn de ervaringen? Functioneren ze naar tevredenheid voor de fauna? Hoe kunnen we de ontsnipperingsmaatregelen nog verbeteren? Is medegebruik door recreatie mogelijk? En hoe beheer je ze optimaal? Daarover gaat deze Veldwerkplaats ‘Ontsnippering’. We bezoeken het grootste ecoduct van Nederland: Natuurbrug Zanderij Crailoo van het Goois Natuurreservaat en gaan op bezoek bij de natte verbinding van Natuurmonumenten Ankeveen-Naardermeer onder de N236 door. Mede dankzij bijdragen van deskundigen wordt in gegaan op praktijkvoorbeelden en onderzoekservaringen m.b.t. grote- en kleine zoogdieren zoals ree, das, vleermuizen, boommarter, maar ook amfibieën, vissen en reptielen.

Programma (bij benadering)

9.30: inloop
10.00: start
12.30: lunch
13.30: excursie
16.00: evaluatie en afsluiting

Sprekers

Edgar v.d. Grift en Fabrice Ottburg (Wageningen UR), Poul Hulzink (GNR), Luc Hoogenstein (Natuurmonumenten)

Let op: als de Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen. Mail dan naar info@veldwerkplaatsen.nl.